מועדון פועלים CashBack סיים את פעילותו

לקוח יקר,

ביום 15/6/19 הסתיימה תוכנית ה-Cashback של בנק הפועלים ולא יוענקו החזרים בגין עסקאות שתתבצענה לאחר מועד זה. בעסקאות בתשלומים המזכות בהחזר כספי, אשר תבוצענה לפני מועד סיום התוכנית, הזיכוי ימשיך להיות משולם לשיעורין לפי החלק היחסי של כל תשלום, בסמוך לאחר מועדי החיוב החודשי של הכרטיס שיכללו את התשלומים, גם אם חלק מהתשלומים יבוצע לאחר מועד סיום התוכנית. תנאי התוכנית בביטול עסקה יחולו גם לאחר מועד סיומה: זכאות הלקוחות בעסקה זו תבוטל, ואם יזוכו בסכום העסקה, ינוכה ממנו ה- Cashback בו זוכו.