בנק הפועלים-להיות ראשון זה מחייב
דן חסכן - מאז ועד היום

דן חסכן-מאז ועד היום
צפה בפרסומת
עולמו של דן חסכן
חשבון דן חסכן
חשבון דן חסכן

חשבון דן חסכן - קטין

מהיום גם הילדים יכולים ללמוד לחסוך: בנק הפועלים רותם את הטכנולוגיה לטובת החינוך הפיננסי של דור ההמשך ומשיק חשבון וכלי חיסכון חדשניים וראשוניים מסוגם לילדים.
חשבון "דן חסכן - קטין" הינו חשבון בנק על שם הילדים, בחשבון פטורים בעמלות עו"ש, החשבון נפתח על ידי ההורים/נותן המתנה ומאפשר להורים לפעול ביחד עם ילדיהם בחשבון ולהפקיד בו חסכונות בצורה מהירה ונוחה.

דרך חדשה ונוחה להפקדת מטבעות ושטרות
הילדים יוכלו בליווי הוריהם להשתתף באופן פעיל בהפקדת חסכונותיהם ולהפקיד בחשבון גם מטבעות שחסכו באמצעות מכונות הפקדה מיוחדות שיוצבו ב -30 מרכזי בילוי וקניונים מרכזיים ברחבי הארץ – זאת בנוסף כמובן להפקדות שיוכלו ההורים לבצע לחשבון באמצעים הרגילים הפקדות בסניפים ובמכשירי הבנקט.

ובקרוב – ערוץ פעילות מיוחד באינטרנט לשימוש הילדים
בתחילת 2011 יפעיל בנק הפועלים ערוץ פעילות מיוחד באינטרנט לשימוש הילדים.
עם פתיחת חשבון "דן חסכן - קטין", יוכל הילד לגלוש לממשק ייחודי המותאם לילדים, שבו יוכל לצפות בהסכמת ההורים בחסכונותיו, ולתכנן את השימוש העתידי בהם, בתיאום עם הוריו.
האתר יאפשר לילדים לבחור את יעדי החיסכון שלהם, במטרה להקנות להם הרגלי חיסכון מגיל צעיר.
חשוב להדגיש כי הילדים לא יוכלו לבצע פעולות בנקאיות בחשבון, ואלה יבוצעו רק על ידי הוריהם.

פירוט הטבות העמלות ללקוחות חשבון "דן חסכן- קטין" (בכפוף למפורט בתעריפון הבנק)

תיאור הפעולהשיעור ההנחה
פעולה על ידי פקיד *100%
פעולה בערוץ ישיר *100%
טיפול במזומנים ע"י פקיד לכל 100 מטבעות שירות זה כולל:
משיכת מזומן, הפקדת מזומן, פריטת מזומן *
100%
טיפול במזומנים ע"י פקיד שטרות מעל 10,000 ש"ח שירות זה כולל:
משיכת מזומן, הפקדת מזומן, פריטת מזומן
100%
כרטיס מידע דמי שימוש100%
כרטיס משיכת מזומן דמי שימוש100%
הוראת קבע לקיזוז יומי100%
טיפול בשיק דחוי 100%
קבלת מידע בתקשורת שירות on time עו"ש שקל100%
שיק בנקאי100%

* ההנחה חלה גם על ההשלמה למינימום