חברי דירקטוריון

ראובן קרופיק

יו"ר הדירקטוריון

דליה לב

יו"ר ועדת תגמול של הדירקטוריון

משה קורן

יו"ר ועדות הדירקטוריון: הועדה לניהול ובקרת סיכונים, ועדת אשראי

רונית אברמזון-רוקח

יו"ר ועדת ביקורת של הדירקטוריון

ריצ'ארד קפלן

יו"ר הועדה למעקב אחר יישום ההסדרים של הבנק עם הרשויות האמריקאיות

נעם הנגבי

יו"ר הועדה לטכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית

דוד אבנר

מכהן כדירקטור בבנק הפועלים מיום 4 בספטמבר 2019

דוד צביליחובסקי

מכהן כדירקטור בבנק מיום 25 בספטמבר 2019