חברי דירקטוריון

דליה לב

יו"ר ועדת תגמול של הדירקטוריון

משה קורן

יו"ר ועדות הדירקטוריון: הועדה לניהול ובקרת סיכונים

ראובן קרופיק

יו"ר ועדת אסטרטגיה ופיתוח עסקי

רונית אברמזון-רוקח

יו"ר ועדת ביקורת של הדירקטוריון

ריצ'ארד קפלן

יו"ר הועדה לטכנולוגיית מידע וחדשנות וטכנולוגית

נעם הנגבי

מכהן כדירקטור בלתי תלוי להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל

דוד אבנר

מכהן כדירקטור בבנק הפועלים מיום 4 בספטמבר 2019

דוד צביליחובסקי

מכהן כדירקטור בבנק מיום 25 בספטמבר 2019