בעלי מניות מהותיים

בעלי מניות מהותיים


תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה

בנק הפועלים מתנהל כתאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה החל מנובמבר 2018.
להלן מידע אודות בעלי מניות שהם מחזיקים מהותיים בבנק (מעל 2.5% מסוג מסויים של אמצעי שליטה),
המתפרסם כאן מטעמי נוחות.

פירוט בעלי המניות מעודכן ל 31.3.2022