בעלי מניות מהותיים

תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה

בנק הפועלים מתנהל כתאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה החל מנובמבר 2018.
להלן מידע אודות בעלי מניות שהם מחזיקים מהותיים בבנק (מעל 2.5% מסוג מסויים של אמצעי שליטה),
המתפרסם כאן מטעמי נוחות.

פירוט בעלי המניות