דברי מנכ"ל בנק הפועלים בוועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

21.10.18

אדוני יושב הראש, ח"כ איתן כבל, חברי הכנסת ואורחי הוועדה,

שמי אריק פינטו. הצטרפתי לבנק הפועלים לפני ארבעה עשורים כעובד בסניף נתניה. במהלך השנים מילאתי בבנק תפקידים רבים, בשטח ובמטה. הצטרפתי להנהלת הבנק בשנת 2009 וטרם מינויי למנכ"ל עמדתי בראש חטיבת האסטרטגיה, ראש החטיבה הקמעונאית, ובראש חטיבת המשאבים בבנק כמ"מ המנכ"ל ומזה כשנתיים אני מנכ"ל הבנק.

אני רואה בהופעה בוועדה הזדמנות חשובה. נערכנו אליה בצורה רצינית מאוד, משום שאנו מכירים בחשיבות הציבורית של בדיקת תחום האשראי העסקי ללווים גדולים ברמה המערכתית.

האתגר שלי כמנכ"ל להבטיח שהבנק ימשיך להעניק אשראי ללקוחות לתמיכה בצמיחת המשק תוך ניהול סיכונים מושכל.

בעשור האחרון חלו התפתחויות ושינויים משמעותיים בניהול הסיכונים, במדיניות האשראי ובנהלים - שתרמו לירידה משמעותית מאוד בשיעור הפסדי האשראי ולשיעור החזר חוב גבוה יותר.

נתון קטן, היום מעל 99 שקלים מתוך 100 שקלים שבנק הפועלים נותן כאשראי, חוזרים לבנק. הפסדי האשראי של הבנק נמוכים משמעותית לעומת הפסדי האשראי של הבנקים המובילים בעולם המערבי.

לעיתים נשמעות דעות לא בהכרח נכונות אודות הנושא בו אנו עוסקים ואני חושב שההופעה שלנו בוועדה היא המקום הנכון להציג את העובדות לאשורן:
  • חלקם של הלווים הגדולים באשראי הבנקאי ירד משמעותית וחלקם של הלווים הקטנים ומשקי הבית עלה מאוד. גם באחוזים וגם במספרים מוחלטים.
  • הבנק נותן יותר אשראי לעסקים קטנים ומשקי בית – מאשר אשראי לעסקים גדולים.
  • הבנק מוותר בהסדרי חוב הרבה יותר למשקי בית מאשר לעסקים גדולים.
  • הרווחיות במגזר העסקים הגדולים יותר מכפולה מהרווחיות במשקי הבית ועסקים קטנים. הלקוחות הקטנים לא מסבסדים את הגדולים.
  • הבנקים נותנים רק שליש מהאשראי ללווים גדולים, את שאר האשראי נותנים הגופים המוסדיים (חברות הביטוח ובתי ההשקעות).
  • הבנק לא מפסיק לרגע לנסות לגבות את חובו, גם אם זה לוקח שנים ארוכות וגם אם בצענו מחיקה חשבונאית.
  • באשר לאופן הפעולה מול לווים:הבנק תמיד יעדיף לנסות לשקם את הלקוח, קטן כגדול, שנקלע לקשיים ולהגיע להסדר מוסכם על פני נקיטה בהליכים.

לסיום, אני רוצה לומר לכם משהו בנימה אישית, כשאני נוסע בכביש שש אני גאה על המימון שהעמיד בנק הפועלים לסלילת המקטע הראשון ולמקטעים נוספים.
אני שמח שיש לנו תפקיד חשוב בפיתוח הארץ.
בעשורים האחרונים מימנו פרויקטי תשתית לאומיים בהיקף של כמעט 40 מיליארד שקלים, כשהבולטים שבהם הם, הרכבת הקלה בירושלים, תחנת הכוח דוראד באשקלון, פרויקט האנרגיה המתחדשת באשלים, ארבעה מתוך חמישה מתקני התפלה בישראל, עיר הבה"דים ועוד.

 ברשותכם, אעבור על מצגת קצרה המציגה את נושא מתן האשראי וניהול הסיכונים, ולאחר מכן אשמח להשיב על שאלותיכם.