בנק הפועלים מפרסם דוחות כספיים לשנת 2017

26.03.18

התשואה השנתית להון עמדה על 7.5%.
הרווח הנקי הסתכם ב- 2,660 מיליון ש"ח.
הרווח בנטרול ההפרשות בגין החקירה האמריקאית והפסקת הפעילות בשווייץ, הסתכם ב- 3,348 מיליון ש"ח והתשואה עמדה על 9.4%.
הדיבידנד בגין רווחי שנת 2017 הסתכם בסך 1,065 מיליון ש"ח.


להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים לשנת 2017:

 • הרווח הנקי בשנת 2017 הסתכם ב- 2,660 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 2,628 מיליון ש"ח בשנת 2016. הרווח בנטרול ההפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים בסך של 557 מיליון ש"ח והוצאה בגין הפסקת הפעילות בשווייץ בסך 131 מיליון ש"ח, הסתכם ב- 3,348 מיליון ש"ח.
 • שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי הגיע בשנת 2017 ל- 7.5% בהשוואה ל- 7.7% בשנת 2016.
  שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי בנטרול ההפרשה בגין חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים וההוצאה בגין הפסקת הפעילות בשווייץ, עמדה בשנת 2017 על 9.4%.
 • הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב- 612 מיליון ש"ח והתשואה על ההון עמדה על 7.0%. בנטרול ההפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים וההוצאה בגין הפסקת הפעילות בשווייץ, הרווח הנקי הסתכם ב- 908 מיליון ש"ח והתשואה על ההון עמדה על 10.4%.
 • הרווח המימוני מפעילות שוטפת בשנת 2017 היה הגבוה במערכת הבנקאית והסתכם ב- 9,010 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 8,574 מיליון ש"ח בשנת 2016, עלייה בשיעור של 5.1%.
 • גידול בהיקף האשראי בישראל: סך תיק האשראי של הבנק בשנת 2017 גדל ב- 2.5%. הבנק המשיך לצמוח בהתאם למתווה האסטרטגי, עם עליה בשיעור של 4.0% ללקוחות הפרטיים, 7.7% בהלוואות לדיור, 7.4% לעסקים קטנים ו- 5.2% במגזר המסחרי.
 • שיפור באיכות תיק האשראי: סך החובות הבעייתיים ירדו בשנת 2017 ב- 10%, כאשר שיעור ה-NPL (אשראי פגום שאינו צובר הכנסות ריבית) מסך האשראי עומד על 0.75% בלבד. הבנק מנהל תיק אשראי מגוון עם פיזור גדול בין סוגי האשראי השונים (אשראי ללקוחות פרטיים, משכנתאות, אשראי לעסקים קטנים, אשראי מסחרי ואשראי ללקוחות גדולים).
 • פיקדונות הציבור גדלו בשיעור של 2.6%.
 • התייעלות – בשנת 2017 קטן מספר העובדים בקבוצה בכ- 450, בנוסף בלמעלה מ- 2,000 עובדים שפרשו בתוכניות ההתייעלות הקודמות. יחס היעילות המנוטרל עמד בשנת 2017 על 61.0% בדומה לשנת 2016.
 • יחס הון עצמי רובד 1 - הבנק עבר הן את יעדי ההון הנדרשים ע"י בנק ישראל והן את התכנון שהציב לעצמו. ליום 31 בדצמבר 2017 עמד יחס ההון על 11.26%, בהשוואה ליחס בשיעור של 11.01% ליום 31 בדצמבר 2016.
 • דיבידנד בשנת 2017 – הדיבידנד בגין רווחי שנת 2017 הסתכם בסך 1,065 מיליון ש"ח והיווה 40% מרווחי הבנק בשנה זו.


יו"ר הדירקטוריון, עודד ערן:

"גם השנה הצגנו תוצאות כספיות מרשימות, עליהן העיבה פעם נוספת הפרשה בגין החקירה של עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים. בשנת 2017 המשכנו לפעול לחיזוק ההון, לשיפור בהרכבו ולשמירה על רווחיות נאותה, והמשכנו לחזק את הצעת הערך הדיגיטלי ללקוחותינו.
אנחנו ממשיכים להוביל במימון תשתיות ותאגידים וממשיכים את תנופת הצמיחה בהכנסות ובמספר לקוחות בפלח הבנקאות המסחרית. מחויבותו העמוקה של הבנק לסקטור העסקים הקטנים באה לידי ביטוי בחיזוק הצעת הערך, בבניית מוצרים חדשניים, ובליווי מתמיד במימון ויעוץ לפלח לקוחות זה.
בנק הפועלים מביט קדימה. הבנק המיוחד הזה נסמך על העוצמה הפנימית של עובדיו. ההתמדה, המחויבות והנכונות להתחרות מאפיינים את בנק הפועלים ומהווים את היתרון הגדול ביותר שלנו על שאר השחקנים בשוק. אנחנו מבינים כי המשך ההצלחה של הבנק תלוי באנשים שלנו וביכולת לנוע קדימה תוך כדי התחדשות. ברצוני להביע את תודתי העמוקה ללקוחותינו הממשיכים להביע בנו אמון כל יום מחדש".


המנכ"ל, אריק פינטו:

"בנק הפועלים מסכם שנה נוספת של תוצאות עסקיות מצוינות המעידות על היותו המוסד הפיננסי המוביל בישראל. בנטרול ההפרשות בגין החקירה האמריקאית וסגירת פעילות הבנק בשוויץ התשואה השנתית להון מסתכמת ב-9.4% והרווח הנקי מסתכם ב- 3,348 מיליון שקל. 
תוצאות אלו הושגו בעשייה מאומצת וממוקדת, בכל קבוצת בנק הפועלים, כפי שמשתקף ברווח המימוני מפעילות שוטפת, הגבוה במערכת הבנקאית, אשר עלה ב-5.1% הודות לצמיחה בהיקפי הפעילות בכל המגזרים בהם התמקדנו במתווה האסטרטגי הרב שנתי.
בשנת 2017 המשכנו לצמוח ולבסס את מובילות הבנק בפעילות הבנקאית של משקי הבית והגדלנו את חלקנו בתחום האשראי לדיור. המשכנו להוביל את הפעילות הבנקאית בקרב עסקים קטנים והצגנו שנה נוספת של צמיחה אחראית באשראי ובפיקדונות תוך ניהול סיכונים מושכל. בבנקאות המסחרית המשכנו בצמיחה מואצת עם פתיחתם המוצלחת של מרכזי בנקאות חדשים המשרתים עסקים קטנים ובינוניים, ושיפרנו את איכות תיק האשראי של העסקים הגדולים תוך בניית התשתית לצמיחה משמעותית במימון הלקוחות העסקיים ובהובלת מימון הפרויקטים הגדולים במשק. התקדמנו בנחישות בצמצום הפעילות הבינלאומית, לצד מימוש מוצלח של תוכניות הצמיחה בפעילות ה -middle market בשוק האמריקאי.

הגדלנו את בסיס ההון, שעומד על יותר מ-47 מיליארד שקל, תוך שעברנו את יעדי ההון הנדרשים ע"י בנק ישראל ואת התכנון שהצבנו לעצמנו. גם השנה התקדמנו במסע לשיפור המצוינות התפעולית, והשלמנו בהצלחה שלב נוסף בתכנית ההתייעלות הרב שנתית שלנו, כאשר הצמיחה בהיקפי הפעילות לצד ניהול הדוק של ההוצאות מתבטאים ביחס יעילות מרשים של 61%.
נוכח השיפור בתוצאות העסקיות והעמידה במתווה ההון אישר דירקטוריון הבנק הגדלה של שיעור חלוקת הדיבידנד ל-40% מהרווח הנקי.
בשנה החולפת פיתחנו בהצלחה את אפליקציית התשלומים המובילה בישראל (Bit), שיפרנו את הצעת הערך ללקוחות העסקיים עם השקת אתר עסקי חדש, אפליקציה לעסקים ומערכת cash management מתקדמת, ובנינו את מערכת Poalim Brain ע"ב התשתית המתקדמת ביותר בישראל ליישומי Big Data, כאשר במקביל שיפרנו את התשתיות הטכנולוגיות של הבנק, בדגש על אבטחת המידע והגנת הסייבר, והתקדמנו בהיערכות לשדרוג משמעותי של מערכות הליבה המחשוביות של הבנק.
לפני כמה חודשים השקנו תפיסה שיווקית חדשה "פועלים איתכם בכל החלטה", המשקפת את ההבטחה והמחויבות שלנו להיות הכתובת הכי משמעותית של לקוחותינו בצמתי קבלת ההחלטות, ובשבועות האחרונים השקנו את "המרכז לצמיחה פיננסית" המקנה כלים וידע פיננסיים חשובים ללא תשלום, ללקוחות כל הבנקים.
כמוסד הפיננסי המוביל בישראל אנו נחושים למלא תפקיד מוביל בצמיחת המשק, הכלכלה והחברה, ולהמשיך ביישום התוכנית האסטרטגית, שתאפשר לנו להתמודד בהצלחה עם אתגרי העתיד תוך מחויבות להציג תוצאות עסקיות מצוינות ולפעול בשקיפות, בהוגנות ותוך גילוי אחריות חברתית".


התפתחויות העיקריות בדוחות הכספיים לשנת 2017:

 • הרווח המימוני מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2017 ב- 9,010 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 8,574 מיליון ש"ח בשנת 2016, עלייה בשיעור של 5.1%. העלייה נבעה ברובה מגידול בהיקף הפעילות העסקית של הבנק בהתאם למתווה האסטרטגי.
 • עמלות והכנסות אחרות מהפעילות בישראל הסתכמו בשנת 2017 ב-5,056 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 5,027  מיליון ש"ח בסוף שנת 2016.
 • ההוצאות בגין הפסדי אשראי, נטו, הסתכמו בשנת 2017 ב- 323 מיליון ש"ח, 0.12% מסך האשראי הממוצע לציבור, בהשוואה ל- 269 מיליון ש"ח בשנת 2016, 0.10%, מסך האשראי הממוצע לציבור.
  שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי, ברוטו, לפני הקיטון בהפרשה הפרטנית וגביית חובות
  עמד על 0.57% בשנת 2017 , בהשוואה ל- 0.51% בשנת 2016 .
 • ההוצאות התפעוליות והאחרות בנטרול ההפרשות בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים והוצאה בגין הפסקת הפעילות בשווייץ הסתכמו בשנת 2017 ב- 8,982 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-8,962 מיליון ש"ח בשנת 2016.
 • מעורבות חברתית ותרומה לקהילה - הבנק ממשיך להוביל בתחום התרומה לקהילה בתרומות כספיות, במיוחד בתחומי החינוך, התרבות והרווחה שהסתכמו בשנת 2017 בסך של כ-43 מיליון ש"ח. במהלך השנה עסקו למעלה מ- 3,500 מעובדי הבנק בפעילויות התנדבותיות.


התפתחות סעיפי המאזן

המאזן המאוחד ליום 31 בדצמבר 2017 הסתכם בכ- 454.4 מיליארד ש"ח, לעומת 448.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2016, גידול בשיעור של 1.4%.
האשראי לציבור, נטו, הסתכם בכ- 278.7 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 272.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2016, גידול בשיעור של 2.5%. באשראי הקמעונאי, הלוואות לדיור, העסקים הקטנים והמסחרי נרשם גידול שקוזז מהירידה באשראי העסקי.
האשראי ללקוחות הפרטיים בישראל הסתכם ב- 40.3 מיליארד ש"ח בהשוואה ל- 38.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2016, עלייה בשיעור 4.0%.
הלוואות לדיור בישראל הסתכמו ב- 74.1 מיליארד ש"ח לעומת 68.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2016, עלייה בשיעור 7.7%.
האשראי לעסקים קטנים בישראל הסתכם ב- 31.2 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-29.1  מיליארד ש"ח בסוף שנת 2016, עלייה בשיעור של 7.4%. 
האשראי במגזר המסחרי בישראל הסתכם ב- 33.9 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-32.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2016, עלייה בשיעור של 5.2%.
האשראי במגזר העסקי בישראל הסתכם ב- 65.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל- 68.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2016, ירידה בשיעור של 3.7%. 
פיקדונות הציבור הסתכמו בכ- 347.4 מיליארד ש"ח בהשוואה ל- 338.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2016, גידול בשיעור של 2.6%.
ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ב- 35.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017 בהשוואה ל- 34.0  מיליארד ש"ח בסוף שנת 2016, גידול בשיעור של 5.3%.
יחס ההון הכולל ליום 31 בדצמבר 2017 הסתכם לשיעור של 14.64%, בהשוואה ליחס בשיעור 15.11% ליום 31 בדצמבר 2016.
יחס מינוף - היחס בין מדידת ההון (הון רובד 1) למדידת החשיפה (סכום החשיפות המאזניות, חשיפות לנגזרים ולעסקות מימון ניירות ערך ופריטים חוץ מאזניים) עמד בסוף שנת 2017 על 7.37%.
יחס נזילות - היחס שבין מלאי הנכסים הנזילים באיכות גבוהה לתזרים המזומנים היוצא נטו בתרחיש הקיצון, עמד בסוף שנת 2017 על 122%.