הטבות ופתרונות מיוחדים לבעלי עסקים ועצמאים
הטבות ופתרונות מיוחדים לבעלי עסקים ועצמאים
הטבות ופתרונות מיוחדים לבעלי עסקים ועצמאים

עסקים קטנים ועצמאיים, נלווה אתכם צעד צעד בחזרה לשגרה

פתרונות מימון לעסק

אשראי ברגע ואשראי בהתאמה אישית

פועלים לתת לכם במה לעסק

נותנים את הבמה לעסק במגוון פעילויות מיוחדות

הרצאות וכלים לקידום העסק

מגוון תכנים רלוונטיים לעסקים בשגרה החדשה מבית המרכז לצמיחה פיננסית

חשוב לדעת

ללקוחות בנק הפועלים הזכאים לקבלת ההטבה/ות שבפרסום זה על פי תנאי תקנון ההטבה הספציפית שבאתר הבנק ובכפוף לתנאיו. הורדה ו/או שימוש בהטבה מהווה הסכמה לתקנון ההטבה ולתנאי השימוש של נותן ההטבה. ניצול ההטבה כרוך בהעברת מידע לנותן ההטבה על היותך לקוח בנק הפועלים. לפרטים ראה תקנון ההטבות. קבלת ההטבה/ות עד גמר המלאי (ככל שהטבה על פי תקנונה מוגבלת במלאי) ו/או עד תם תקופת ההטבה המוקדם מבניהם, הכול בהתאם למפורט בתקנון ההטבה הרלוונטי. בנוסף פעילות שיווקית להטבת "חבילת פרסום בתקשורת מקומית" - בחסות הבנק - אופן ההשתתפות בפעילות זו ו/או קבלת ההטבה בכפוף לתנאי תקנון הפעילות שבאתר הבנק, לאמור לעיל.
 
הבנק רשאי להפסיק ו/או לשנות את תנאי ההטבה/ות כולן, או איזו מהן בכל עת על פי שיקול דעתו וללא הודעה מוקדמת מראש. הדבר יעודכן באתר הבנק. הבנק אינו אחראי לטיב השירותים ו/או המוצרים המוצעים במסגרת ההטבה/ות ואינו צד להתקשרות בין הלקוח ובין הגוף נותן ההטבה ו/או הקשור בה ו/או לשירותי ליווי עסקי ו/או ייעוץ הניתנים במסגרתה. קבלת ההטבה/ות אינה מותנת בקבלת אשראי ו/או במכירת מוצרים בנקאיים אחרים. ההטבה/ות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.