מיסוי ועמלות ברוקר

מיסוי ועמלות ברוקר

מידע מקיף בנושא מיסוי חשבונכם

רבים מאיתנו בוחרים להשקיע בפיקדונות, בחסכונות ובנייירות ערך.
על פי חוק, קיימת חובה לשלם מס עבור רווחים וריביות שנוצרו עקב השקעות בתחומי הפעילות הללו.

"פועלים באינטרנט" מאפשר לכם לקבל מידע המרכז את תשלומי המס בחשבונכם וכך לעקוב אחר תשלומי המס שבהם חויבתם מתחילת השנה.
באפשרותכם לצפות במידע בנושאי מס הנוגעים לחשבונכם בתחומי פיקדונות ותוכניות חיסכון, ניירות ערך ועסקאות עתידיות לא סחירות. הגישה למידע מתבצעת מתפריט 'פיקדונות וחסכונות'.


סוגי המידע הזמינים עבורכם:

ריכוז גביית מס בחשבון
מידע על כל תשלומי המס שנגבו מחשבונכם לפי תחומי פעילות ותאריכים. 
כמו כן ניתן לקבל פירוט על פעולת מס מסוימת. לתשומת ליבכם: מדובר במידע בלבד, אשר אינו מהווה אישור לצורכי מס.

פטורים ממס בחשבון ופטורים אישיים ממס
מידע על פרטי ההקלות וסוגי הפטור בחשבון, בפעילויות הבנקאיות אשר בוצעו על ידכם וחייבות במס.

יתרות מס וקיזוזים בניירות ערך
מידע לגבי קיזוזי מס של רווחים בניכוי ההפסדים, מתחילת השנה, בניירות ערך ישראלים, ניירות ערך זרים וסל קיזוז. לתשומת ליבכם: מדובר במידע בלבד, אשר אינו מהווה אישור לצורכי מס.

עמלות הברוקר בהעברת הוראות באמצעות פועלים בדיגיטל

 
מניות בבורסות ארה"ב

עמלה של 0.5 סנט למניה, מינימום 3$ לעסקה.
 
אופציות בבורסות ארה"ב
עמלה של 1.1$ לאופציה, מינימום של 10$ לעסקה.
 
מניות בבורסות קנדה
עמלה של עד 1.5 סנט קנדי למניה, מינימום 5$ קנדי לעסקה.
 
מניות בבורסות אירופה
  • עמלה של 0.05% מהעסקה מינימום של עד 10 יורו במטבע העסקה, למעט שוויץ, שם המינימום הוא 8 פרנק שוויצרי.
  • בבורסות לונדון קיימת עמלה נוספת (עמלת בורסה) של 0.5% בקניה בלבד.
  • בצרפת תיתכן עמלת קניה בשיעור 0.3% בגין רכישת מניות מסוימות.


שימו לב,

  • עמלות הברוקר עשויות להשתנות מעת לעת. החיוב יבוצע לפני החיוב בפועל.
  • בנוסף יחולו מיסים, אגרות והיטלים ע"פ הוראות הדין המקומי.
  • ההטבות מתייחסות ללקוחות בנק הפועלים בלבד.רגולציה חדשה בארה"ב על ניכוי מס (יישום 871)

בהתאם להוראות הדין האמריקאי, עשוי לחול מס אמריקאי על תשלומים דמויי דיבידנד (dividend equivalent payments) המשולמים (או נחשבים כמשולמים) למי שאינו תושב או אזרח ארה"ב במוצרים פיננסיים מסוימים, שהוצאו החל מיום 1.1.2017 ונכס הבסיס שלהם הוא ני"ע אמריקאיים או מדד ני"ע ובו ני"ע אמריקאיים.
מוצרים פיננסיים אלו כוללים בין היתר, נגזרים סחירים ושאינם סחירים, ETNs ופיקדונות מובנים. חבות זו במס אמריקאי עשויה לבוא בנוסף לחבות במס ישראלי או חבות במס במדינת התושבות של הלקוח.