מיסוי

מידע מקיף בנושא מיסוי חשבונכם

רבים מאיתנו בוחרים להשקיע בפיקדונות, בחסכונות ובנייירות ערך. על פי חוק, קיימת חובה לשלם מס עבור רווחים וריביות שנוצרו עקב השקעות בתחומי הפעילות הללו.

"פועלים באינטרנט" מאפשר לכם לקבל מידע המרכז את תשלומי המס בחשבונכם וכך לעקוב אחר תשלומי המס שבהם חויבתם מתחילת השנה.
באפשרותכם לצפות במידע בנושאי מס הנוגעים לחשבונכם בתחומי פיקדונות ותוכניות חיסכון, ניירות ערך ועסקאות עתידיות לא סחירות. הגישה למידע מתבצעת מתפריט 'פיקדונות וחסכונות'.


סוגי המידע הזמינים עבורכם:

ריכוז גביית מס בחשבון
מידע על כל תשלומי המס שנגבו מחשבונכם לפי תחומי פעילות ותאריכים. 
כמו כן ניתן לקבל פירוט על פעולת מס מסוימת. לתשומת ליבכם: מדובר במידע בלבד, אשר אינו מהווה אישור לצורכי מס.

פטורים ממס בחשבון ופטורים אישיים ממס
מידע על פרטי ההקלות וסוגי הפטור בחשבון, בפעילויות הבנקאיות אשר בוצעו על ידכם וחייבות במס.

יתרות מס וקיזוזים בניירות ערך
מידע לגבי קיזוזי מס של רווחים בניכוי ההפסדים, מתחילת השנה, בניירות ערך ישראלים, ניירות ערך זרים וסל קיזוז. לתשומת ליבכם: מדובר במידע בלבד, אשר אינו מהווה אישור לצורכי מס.