דחיית תשלומים בהלוואות קיימות

לאור המצב ועל מנת להקל על לקוחותינו בתקופה זו, ניתן לבצע דחיית תשלומי הלוואות קיימות בדיגיטל, מבלי לפנות לסניף או למוקד הטלפוני. 


איך מבצעים דחיית תשלומים?

פשוט לוחצים על כאן ומזינים את פרטי ההזדהות בכניסה לחשבון. בטבלה המציגה את ההלוואות הקיימות תופיע האפשרות לבצע דחיית תשלומים.
במידה וההלוואה ניתנת לדחייה ניתן לבצע את הפעולה.
 

מה חשוב לדעת?

 • כדי שהתשלומים לא יכבידו על ההחזרים החודשיים:
  - בשלושת התשלומים הראשונים לאחר בקשת הדחייה לא משלמים בכלל
  - בחודש הרביעי משלמים רק את הריבית שהצטברה ממועד התשלום האחרון, בצירוף הריבית של אותו חודש ו-1 ₪ על חשבון הקרן
  - החל מהחודש החמישי משלמים את יתרת ההלוואה שתיפרש מחדש על פני התקופה שתוארך ב- 4 חודשים.
 • דחיית ההלוואות בדיגיטל מיועדת ללקוחות פרטיים.
 • את הדחייה ניתן לבצע באתר הבנק ובאפליקציית הבנק- ללקוחות אנדרואיד בלבד.
 • דחיית התשלומים אינה כרוכה בתשלום עמלה.
 • אופן חישוב הריבית שנקבע בבקשה לקבלת הלוואה לא משתנה. ייתכן שיהיה שינוי בסכום הריבית בעקבות שינויים בריבית הפריים, ככל שיהיו.
 • לא ניתן לבצע דחייה ביום שבו משולמת הוראת הקבע.
 • לוח סילוקין מעודכן עם פירוט התשלומים ישלח לאחר ביצוע הדחייה
 • אם לא ניתן להשלים את הפעולה בדיגיטל, יש לפנות לפועלים בטלפון או לסניף.
 • במידה ודחיית התשלומים הנ"ל אינה עונה על צרכיך, ניתן לפנות לסניף לבחינת בבקשה אחרת.
 • במידה וקיים בהלוואה סכום בפיגור יש לפרוע אותו. רק התשלומים העתידיים יידחו.

לדחיית תשלומים
 

חשוב לדעת

 • הבקשה לדחייה כפופה לשיקול דעת הבנק ולאישורו.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.