עוזרים לכם לבחור את ההלוואה המתאימה לכם

מהן קרן וריבית, מה זו "הצמדה", מה הכוונה ב"מסלולי הלוואה" ואיך כל אלה משפיעים על גובה ההחזרים החודשיים?

עשינו לכם קצת סדר בדברים, כדי שיהיה לכם קל יותר לבחור את ההלוואה המתאימה לכם.


קרן

הקרן היא סכום הכסף המקורי שניתן בהלוואה, אשר עליו מתווספת הריבית בגין ההלוואה. ניתן להצמיד את הקרן למדד המחירים לצרכן, ואז סכום הקרן ישתנה בהתאם לשינויים בממוצע המחירים במשק. ניתן גם להצמיד את הקרן לבסיסי הצמדה אחרים, כמו למשל למט"ח, כגון דולר, יורו וכיו"ב, ובמקרה זה ישתנה סכום הקרן בהתאם לשינויים בערך המטבע. אם הקרן אינה צמודה, היא לא תושפע משינויים אלה.


ריבית

הריבית היא סכום הכסף שהלווה משלם לנותן ההלוואה עבור קבלת סכום ההלוואה. כלומר, ניתן לומר שהריבית היא המחיר שמשלם הלווה עבור קבלת הקרן כהלוואה. שיעור הריבית מסוכם מראש בין המלווה ללווה, והוא מחושב כאחוז מסוים מיתרת ההלוואה שטרם הוחזרה. הריבית יכולה להיות קבועה או משתנה, וגם אותה ניתן להצמיד לבסיסי הצמדה שונים.  כך למשל, ריבית של הלוואה מסוימת יכולה להיות צמודה ל"ריבית הפריים במשק", ואז היא תשתנה בהתאם לתנודות שלה.


מהי ריבית פריים?

ריבית הפריים היא ריבית משתנה, המחושבת על בסיס ריבית בנק ישראל, אשר מתפרסמת בכל חודש, בתוספת 1.5%. כלומר, שיעור ריבית הפריים מורכב מהריבית הרשמית של בנק ישראל, בתוספת מרווח קבוע של 1.5%.


שני מסלולי הלוואה עיקריים

מסלול ההלוואה משלב בין סוגי קרן וריבית שונים, והוא זה שקובע בפועל את גובה ההחזר הסופי של ההלוואה. ישנם שני סוגי מסלולי הלוואה עיקריים:
1. מסלול צמוד מדד
במסלול זה, הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן או לבסיס הצמדה אחר, בעוד ששיעור הריבית נשאר קבוע במשך כל תקופת ההלוואה. מכאן שהמשמעות בבחירת מסלול צמוד מדד, היא שגובה ההחזר החודשי ירד או יעלה בהתאם לשינויים שיהיו בבסיס הצמדה של הקרן.
בהקשר זה חשוב להבין, כי על אף שבמסלול זה שיעור הריבית הוא קבוע, סכום הריבית עדיין יושפע מהשינויים בבסיס ההצמדה הרלוונטי.
2. מסלול על בסיס ריבית פריים
במסלול זה, ריבית ההלוואה צמודה לריבית הפריים במשק, כך ששיעור הריבית יעלה או ירד בהתאם לשינויים בריבית הפריים, וכפועל יוצא, ישתנה גם סכום ההחזר החודשי. עם זאת, סכום ההחזר החודשי לא יושפע משינויים במדד המחירים לצרכן, משום שבמסגרת המסלול הזה, הקרן אינה צמודה למדד.


אז איך תבחרו את מסלול ההלוואה שמתאים לכם?

מטבע הדברים, אין באמת דרך לחזות את העתיד, כך שאף אחד לא באמת יודע אילו שינויים צפויים להתרחש במדד המחירים לצרכן, בגובה ריבית הפריים וכו'. ניתן כמובן להיעזר בתחזיות הבנק באשר לשינויים הצפויים במדד או בשיעור הריבית על מנת לנסות להעריך את ההחזר החודשי הצפוי עבור ההלוואה, אולם חשוב לזכור כי מדובר בתחזיות שהן הערכות בלבד.


פיזור סיכונים באמצעות שילוב מסלולים

במיוחד כשמדובר בהלוואות ארוכות טווח ובסכומים גבוהים, כדאי לשקול את האפשרות לשלב בין מסלול צמוד מדד לבין מסלול על בסיס ריבית פריים. בדרך זו, במקרה שתחול ירידה במדד או בריבית הפריים, תוכלו ליהנות מירידה בגובה ההחזר החודשי, ולצד זאת, לפזר את הסיכון שבעליית סכום ההחזר כתוצאה מעלייה במדד או בריבית הפריים.


עריכת שינויים בתנאי ההלוואה

החיים רצופים בשינויים כמו החלפת מקום עבודה, התרחבות המשפחה ועוד. שינויים מסוג זה עשויים להשפיע על יכולת ההחזר שלכם. לכן, במיוחד כשמדובר בהלוואות לטווח ארוך, בהחלט ייתכן מצב שבו בנקודת זמן מסוימת, תנאי ההלוואה המקוריים לא יתאימו לכם, ותרצו לבצע בהם שינויים מסוימים. כך למשל, אם היקף ההכנסות שלכם גדל מאז שלקחתם את ההלוואה, אולי תרצו להגדיל את סכום ההחזר החודשי ולקצר את פריסת התשלומים. לחלופין, אם יכולת ההחזר שלכם נחלשה, אולי תרצו לשקול להקטין את ההחזר החודשי, לטובת הארכת משך תקופת ההלוואה.

כדאי לבדוק מראש, עוד בטרם קבלת ההלוואה, האם עריכת שינויים בתנאיה כרוכה בעלות כלשהי, ואם כן, באיזו עלות מדובר. מכל מקום, במסגרת ההחלטה בשאלה האם משתלם לבצע שינויים בתנאי ההלוואה שלקחתם, חשוב להשוות בין העלות הכרוכה בביצוע השינויים, אם קיימת, לתועלת שתפיקו מהם. כך למשל, אם אתם מעוניינים להגדיל את ההחזר החודשי, בדקו האם סכום הריבית שתחסכו בזכות הצעד הזה גבוה יותר מהעלות הכרוכה בביצוע השינוי בתנאי ההלוואה.


חשוב לדעת

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • מתן ההלוואה, סכומה ותנאיה כפוף לאישור הבנק.