פועלים איתכם בדרך לבית משלכם

פועלים איתכם בדרך לבית משלכם

מהי משכנתא?

מהי משכנתא?

מה שחשוב לדעת לפני שלוקחים משכנתא

מהי משכנתא
מהי משכנתא
הגשת בקשה לאישור עקרוני
הגשת בקשה לאישור עקרוני
השלבים בלקיחת משכנתא
השלבים בלקיחת משכנתא

רגע לפני שלוקחים משכנתא...

 

ככל שתדעו יותר על עולם המשכנתאות ועל האפשרויות העומדות לרשותכם, תוכלו להתנהל פיננסית בצורה טובה יותר ולקבל את ההחלטות הנכונות לכם. 

ריכזנו עבורכם מידע ומגוון כלים שימושיים בתחום המשכנתאות. בנוסף, אנו מזמינים אתכם לפנות ליועצי המשכנתאות שלנו, שיסייעו לכם לבחור את המשכנתא שמתאימה לכם.


מהי משכנתא?

רכישת דירה, ביצוע שיפוץ בהיקף גדול, או בניית בית חדש הם מהלכים משמעותיים מאוד בחיים. לרוב מדובר בעסקאות בהיקף כספי גבוה, הדורשות קבלת מימון בנקאי, אשר בדרך כלל ניתן בצורה של משכנתא.
משכנתא היא הלוואה לדיור ארוכת טווח, המיועדת בדרך כלל למימון רכישת דירה. החזר המשכנתא לבנק מובטח על ידי שעבוד דירת המגורים.


לאילו מטרות אפשר לקחת משכנתא?

 • לרכישת דירה / מגרש המיועד לבניית בית למגורים
 • לבניית בית מגורים
 • לשיפוץ או הרחבת הדירה
 • למחזור משכנתא קיימת
 • לכל מטרה אחרת - ובתנאי שהלווה הוא אדם פרטי המשעבד דירת מגורים שבבעלותו, ושמטרת ההלוואה אינה עסקית.


איך ייקבע סכום המשכנתא שתקבלו?

סכום המשכנתא שתוכלו לקבל ייקבע על פי שיקולי הבנק, שיביאו בחשבון גם את שווי הנכס, הביטחונות שתעמידו לבנק וכושר ההחזר החודשי שלכם. בכל מקרה סכום ההלוואה לא יעלה על שיעורי המימון שקבע המפקח על הבנקים ביחס לשווי הנכס (דירה יחידה – עד 75% מימון, דירה חליפית-עד 70% מימון ודירה להשקעה –עד 50% מימון).

השלבים בלקיחת משכנתא:

בשלב הראשון, תגישו לבנק בקשה לקבלת אישור עקרוני למשכנתא. בטופס הבקשה יהיה עליכם למלא פרטים על ההלוואה שבה אתם מעוניינים, כמו סכום ההלוואה, ובנוסף, פרטים אישיים ופרטים על הנכס. תוכלו להגיש בקשה לקבלת אישור עקרוני גם לפני שחתמתם על חוזה הרכישה של הדירה. בשלב זה לא תידרשו להציג מסמכים כלשהם.

את הבקשה לאישור עקרוני תוכלו להגיש אצל:
 • יועץ המשכנתאות בסניף 
 • פועלים בטלפון 2408*
האישור העקרוני שתקבלו מהבנק, כולל הריבית שתצוין בו, יהיו בתוקף ל-24 ימים ממועד האישור; ובתנאי שעד לסיום תוקף האישור תספקו לבנק את המסמכים הנדרשים לאימות הנתונים שמסרתם בבקשה ההלוואה, תחתמו על מסמכי ההלוואה ותציגו את כל הביטחונות הנדרשים. 
 
במהלך הפגישה תקבלו מידע וייעוץ מקצועי שיסייעו לכם לבחור את  סוג המשכנתא המתאים ליכולות ולצרכים הפיננסיים שלכם, כולל גובה ההחזר החודשי שבו תוכלו לעמוד במהלך כל תקופת ההלוואה. בנוסף, במסגרת הפגישה תתבצע בדיקה של נתוני הבקשה וייפתח תיק הלוואה.

לצורך בדיקת המידע והנתונים שמסרתם לבנק במסגרת הבקשה לקבלת אישור עקרוני, תתבקשו להציג מסמכים שונים כפי שיועץ המשכנתאות של הבנק יפרט בפניכם, כמו למשל  אישורי הכנסה, תדפיסי עו"ש, חוזה רכישה, נסח טאבו או אישור זכויות של הנכס, הערכת שמאי ועוד. יועץ המשכנתאות ימסור לכם דף ובו רשימת ההתחייבויות והביטחונות הדרושים לבנק לצורך מתן ההלוואה. הביטחונות יקבעו לפי מקום ואופן רישום הזכויות בנכס, מטרת ההלוואה, מאפייני העסקה ופרמטרים נוספים.
 
בשלב זה תחתמו על מסמכי המשכנתא, ויהיה עליכם להשלים את רישום השעבודים, ולמסור את כל הביטחונות כפי שיתבקשו בהתאם לעסקה.
 
לאחר השלמת כל הניירת הנדרשת ובדיקתה ואישורה על-ידי הבנק, תוכלו לקבל את המשכנתא. 

בשעה טובה ובהצלחה!

 

חשוב לדעת

 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
 • האמור לעיל מהווה תיאור כללי של שלבי קבלת הלוואה לדיור, והבנק רשאי להוסיף דרישות ובדיקות לצורך מתן המשכנתא.
 • המידע הנ"ל אינו מהווה הצעה למתן אשראי.
 • קבלת הלוואה לדיור כפופה לאישור הבנק ולתנאיו ולכל דין.