חודש חופש מהמשכנתא

חודש חופש מהמשכנתא

רוצים 'חודש חופש' מהמשכנתא? 


אחת לשנה, תוכלו לבחור חודש שבו לא תשלמו את החזר המשכנתא.

תוכלו לנצל הטבה זו, בין היתר, בתקופות בהן יש לכם הוצאות גדולות במיוחד עקב אירועים כמו חופשה בחו"ל, אירועים משפחתיים, קייטנות, שיפוץ בית וכד'.
הריבית בגין התשלום הנדחה תתווסף ליתרת ההלוואה, ותקופת ההלוואה שנותרה תוארך בהתאם לכל דחייה.
 

מתי מגישים את הבקשה לחודש חופש?


עליכם להגיש את הבקשה בין ה-1 ל-23 בחודש שקודם לחודש שעבורו מבוקשת הדחייה. לדוגמה, אם תרצו לקבל "חודש חופש" לדחיית תשלום חודש מרץ, יהיה עליכם להגיש את הבקשה בין ה-1 ל-23 בפברואר.
לאחר פנייתכם ישלח אליכם מכתב עד סוף החודש, המעדכן אם בקשתכם אושרה בהתאם לתנאי התוכנית. אם בקשתכם אושרה, יפורטו במכתב התנאים בהם תחול דחיית התשלום החודשי .


איך מגישים את הבקשה?

 1. באתר הבנק - נכנסים ללשונית "הלוואות ומשכנתא" > "פעולות במשכנתא" > חודש חופש מהמשכנתא
 2. באמצעות הפקס  - במספר 03-7140792
 3. במשכן ישיר  - בטלפון 2401*
 4. בדואר ישראל -  בכתובת רחוב הנגב 11 ת.ד 36002 תל אביב 61360 עבור משכן מחלקת ניהול הלוואות
   

חשוב לדעת

 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • ההטבה מיועדת לנוטלי הלוואה ללא מרכיב דחיית תשלומים.
 • ניתן לבקש 'חודש חופש' אחת לשנה קלנדרית, כשהבקשה תתייחס לחודש אחד בלבד.
 • לאחר הגשת הבקשה היא תעבור לבחינת הבנק ואם היא תאושר, לא תשלמו את התשלום החודשי של המשכנתא בחודש הדחייה.  אם הלוואותיכם כוללות גם מרכיב הלוואת זכאות מהמדינה, תשלום זה לא יידחה. הדחייה תחול על הלוואות מכספי הבנק בלבד.
 • במקרה של פיגורים בתשלום ההלוואה לא ניתן לממש את הטבת 'חודש חופש'.
 • בכפוף לתנאי התוכנית, לאישור הבנק, לתנאיו ולכל דין.
 • האמור אינו מהווה הצעה למתן אשראי.