חודש חופש מהמשכנתא

חודש חופש מהמשכנתא


רוצים 'חודש חופש' מהמשכנתא? 


אחת לשנה, תוכלו לבחור חודש שבו לא תשלמו את החזר המשכנתא.

תוכלו לנצל זאת, בין היתר, בתקופות בהן יש לכם הוצאות גדולות במיוחד עקב אירועים כמו חופשה בחו"ל, אירועים משפחתיים, קייטנות, שיפוץ בית וכד'.
התשלום בגין אותו חודש ידחה לסוף תקופת ההלוואה ויצטרף אל יתרת ההלוואה. הריבית בגין התשלום הנדחה תתווסף ליתרת קרן ההלוואה הבלתי מסולקת והריבית תחושב ביחס ליתרה החדשה. תקופת ההלוואה שנותרה תוארך בגין כל דחייה. 


מתי מגישים את הבקשה לחודש חופש?

עליכם להגיש את הבקשה עד ה- 15 בחודש שקודם לחודש שעבורו מבוקשת הדחייה. לדוגמא, בקשה לדחיית התשלום החודשי של חודש מרץ יש להגיש בין ה- 1 לפברואר ל- 15 בפברואר. לדוגמה, אם תרצו לקבל "חודש חופש" לדחיית תשלום חודש מרץ, יהיה עליכם להגיש את הבקשה בין ה-1 ל-23 בפברואר.
לאחר פנייתכם ישלח אליכם מכתב עד סוף החודש בו יפורטו התנאים לדחיית התשלום החודשי.
 

איך מגישים את הבקשה?

  • באתר הבנק - לבקשת חודש חופש מהמשכנתא>>
  • במוקד שירות משכנתאות טלפוני - 2401*
  • בדואר ישראל -  בכתובת רחוב הנגב 11 ת.ד 36002 תל אביב 61360 עבור משכן מחלקת ניהול הלוואות 

חשוב לדעת

  • בתכנית חודש חופש תוכלו לבחור חודש אחד בשנה בו לא תשלמו את התשלום החודשי של המשכנתא. בגין כל חודש דחייה, הריבית עבור אותו החודש תצטרף ליתרת ההלוואה ותחושב ביחס ליתרה החדשה וההלוואה תוארך בחודש ותיפרס מחדש - דבר שיעלה את התשלום הכולל של המשכנתא לבנק. התכנית מיועדת לנוטלי הלוואה מכספי בנק בלבד. במקרה של פיגורים בתשלום ההלוואה לא ניתן לבקש "חודש חופש". הכול כמפורט ובכפוף לתנאי התוכנית שבחוזה ההלוואה ולאישור הבנק.

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.