מחשבון משכנתא

חושבים לקחת משכנתא?
מחשבון המשכנתא לשירותכם!

מחשבון משכנתא
 מה הוא מחשבון משכנתא?

 

מחשבון משכנתא הוא כלי שיוכל לסייע לכם לקבל הערכה לגבי עלויות המשכנתא בהתאם לנתונים שתמלאו. המחשבון מאפשר לכם לבצע סימולציות לתמהילי משכנתא שונים לפי מסלולי ההלוואה, סכום, תקופה וריבית. המחשבון מיועד לביצוע סימולציה בלבד ותוצאות החישוב אינן מחייבות.

המחשבון כולל שלושה תמהילים מובנים ואחידים ("סלים אחידים") כפי שנקבעו ע"י בנק ישראל וכן אפשרות לתמהיל או מסלול לבחירתכם ("סל מוצע").

כמו כן, המחשבון כולל פירוט של מרכיבים נוספים שיסייעו לכם לקבל הערכה טובה יותר להוצאות המשכנתא ותשלומי המשכנתא גם בעתיד, כגון: סכום ההחזר החודשי הראשון, סכום ההחזר החודשי הגבוה ביותר על פי תחזיות בנק ישראל, סך כל הסכום הצפוי שישולם עד לסוף תקופת ההלוואה והריבית הכוללת החזויה.

 

חשוב לדעת:

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • קבלת ההלוואה בכפוף לאישור הבנק ותנאיו.
  • הנתונים במחשבון אינם מהווים הצעה ו/או אישור ו/או התחייבות למתן הלוואה לדיור.