כל מה שצריך לדעת על מחזור משכנתא

כל מה שצריך לדעת על מחזור משכנתא


סביר להניח ששמעתם לאחרונה רבות על האפשרות של מחזור משכנתא, אבל מה המשמעות המלאה של התהליך?
במה הוא כרוך? ואיך עושים את זה?


רגע לפני שיוצאים לדרך, הנה כל מה שחשוב לדעת על מחזור משכנתא. 

משכנתא הינה הלוואה שבדרך כלל נלקחת לתקופה ארוכה ולכן באופן טבעי יכולים להתרחש במהלך תקופת ההלוואה שינויים רבים, החל משינויים במצב הפיננסי שלכם ועד לשינויים כלכליים במשק, כמו שינוי בריבית הפריים. 
במחזור משכנתא פורעים את הלוואת המשכנתא הקיימת על ידי לקיחת משכנתא חדשה בתנאים חדשים. במחזור המשכנתא ניתן, בין היתר, לשנות את מסלולי ההלוואה, את תקופת ההלוואה ולמחזר רק חלק מההלוואה הקיימת. 
ניתן גם למחזר משכנתא שנלקחה מבנק אחר.
ריבית הפריים הינה ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%. לדוגמה, היום (ינואר 2021) ריבית בנק ישראל עומדת על 0.1%, ולכן ריבית הפריים הינה 1.6%. הריבית החלה על הלוואה על בסיס פריים משתנה לאורך תקופת ההלוואה בהתאם לשינוי בריבית בנק ישראל עליה מודיע בנק ישראל. 
בנק ישראל ביטל את המגבלה שהייתה קיימת לפיה לא היה ניתן ליטול יותר משליש מהלוואת המשכנתא ברכיב על בסיס ריבית הפריים. המשמעות של הסרת המגבלה היא שניתן לקבל הלוואה שרכיב ההלוואה על בסיס ריבית הפריים בה יכול להיות עד שני שלישים מההלוואה כולה. 
עבור לקוחות הלוקחים משכנתא חדשה - השינוי נכנס לתוקף בתאריך ה-17 בינואר 2021.
עבור לקוחות המעוניינים למחזר משכנתא קיימת - השינוי יכנס לתוקף החל מתאריך ה-28 בפברואר 2021.
 
במחזור המשכנתא פורעים בפירעון מוקדם את ההלוואה הקיימת, ולכן במסגרת בחינת כדאיות המחזור עליכם לקחת בחשבון גם את תשלום עמלות הפירעון המוקדם שתדרשו לשלם בהתאם לקבוע בצו הבנקאות*. הכדאיות אם לפרוע או שלא לפרוע את המשכנתא בפירעון מוקדם (מלא או חלקי), שונה מלקוח ללקוח ומעת לעת, בהתאם למועד הפירעון, סוג ההלוואה וכו'.
עמלות הפירעון המוקדם כוללות גם עמלת הפרשי היוון (הפסד כלכלי), הנגבית במקרה בו במועד הפירעון המוקדם, שיעור הריבית הממוצעת** נמוך משעור הריבית החלה על ההלוואה במועד הפירעון. כיום הריבית הממוצעת מפורסמת בד"כ בכל 10 לחודש, ושינויה משפיע על גובה העמלה. חישוב העמלה מבוצע לפי כללי ההיוון ונוסחה שנקבעה ע"י המפקח על הבנקים ופורסמה בצו הבנקאות***. 

_________________________________________________________________________
*צו הבנקאות  - פירעון מוקדם של הלוואה לדיור, התשס"ב-2002 ("צו הבנקאות").
**הריבית האחרונה שפרסם המפקח על הבנקים, ושנקבעה ע"פ חישוב הריבית המשוקללת הממוצעת של ההלוואה שאינן מוכוונות, שנתנו ע"י הבנקים.
*** לקבלת מידע נוסף על פירעון מוקדם של המשכנתא >
 
אם אתם שוקלים למחזר את המשכנתא הקיימת ולהגדיל את רכיב ההלוואה על בסיס רכיב הפריים לעד שני שלישים מסך ההלוואה, חשוב להיות מודעים לסיכון הכרוך בהלוואה על בסיס הפריים. שכן, אם ריבית בנק ישראל תעלה בעתיד, כפועל יוצא מכך גם ריבית הפריים תעלה וההחזר החודשי שלכם יגדל. 
רוצים לבדוק את כדאיות מחזור המשכנתא שלכם? באפשרותכם לפנות למוקד המשכנתאות - 2408*.

חשוב לדעת

  • האמור הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה לדיור.
  • קבלת הלוואה לדיור כפופה לאישור הבנק, לתנאיו ולכל דין.
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.