4 השלבים בדרך למשכנתא

4 השלבים בדרך למשכנתא

 

כל מה שרציתם לדעת על משכנתא

איזו עבודת הכנה כדאי לעשות לפני שמתחילים בתהליך? מה זה אישור עקרוני? ואילו מסמכים צריך להציג לבנק לצורך קבלת המשכנתא?


רגע לפני שאתם יוצאים לדרך, הנה השלבים שמהם מורכב תהליך לקיחת המשכנתא.
 


הגדרת סכום המשכנתא

חישוב סכום ההלוואה שתוכלו לקחת, מתבסס על שלושה רכיבים:
 
 • העלות הכוללת של רכישת הנכס
  העלות האמיתית של רכישת הנכס אינה מורכבת רק ממחיר הנכס המופיע בחוזה הרכישה, אלא גם מההוצאות הנלוות לרכישה, כגון דמי תיווך, שכר טרחת עו"ד, שמאי, הוצאות הקשורות במעבר, עלויות שיפוץ אם ישנן ועוד. 
   
 • גובה ההון העצמי
  ההון העצמי שלכם הוא סכום הכסף שעומד לרשותכם כיום ויכול לשמש אתכם לרכישת הדירה. לאחר שביררתם מהי העלות הכוללת של רכישת הנכס, בדקו מהו גובה ההון העצמי שלכם. 

  בנק ישראל מגדיר מהו שיעור המימון המקסימלי אותו יוכל רוכש נכס לקבל מהבנק במסגרת קבלת המשכנתא:
  דירה יחידה: שיעור מימון מקסימלי = 75%. 
  המשמעות היא שעל ההון העצמי להוות לפחות 25% מערך הנכס.
  דירה חליפית (משפרי דיור): שיעור מימון מקסימלי = 70%
  המשמעות היא שעל ההון העצמי להוות לפחות 30% מערך הנכס.
  דירה להשקעה:  שיעור מימון מקסימלי = 50%.
  המשמעות היא שעל ההון העצמי להוות לפחות 50% מערך הנכס.

  * בכפוף להחלטת הבנק, להוראות בנק ישראל ולהגדרות מס שבח לגבי דירה יחידה וחליפית.
   
 • יכולת ההחזר החודשי שלכםכלל האצבע הנהוג בעניין זה הוא שגובה ההחזר החודשי לא יעלה על כ-1/3 מסך ההכנסות שלכם (הכנסות נטו בניכוי ההוצאות הקבועות שלכם) בכל מקרה, במסגרת הערכת גובה ההחזר החודשי שבו תוכלו לעמוד, זכרו כי מדובר בהתחייבות חודשית שוטפת לאורך זמן, שתשפיע על אורח החיים שלכם. בנוסף, קחו בחשבון שיכולת ההחזר שלכם עלולה להשתנות כתוצאה משינויים במהלך החיים. 
   
בחישוב סכום המשכנתא הדרוש לכם, מומלץ לקחת בחשבון מרווח ביטחון מסוים, על מנת להימנע מהצורך לקחת הלוואות נוספות עקב הוצאות לא מתוכננות. 

 

הגשת בקשה לאישור עקרוני

לאחר שהערכתם מהו סכום המשכנתא הדרוש לכם, השלב הבא הוא הגשת בקשה לאישור עקרוני.
בשלב הגשת הבקשה, יהיה עליכם למלא טופס בקשה, הכולל פרטים אישיים, פרטים לגבי הנכס, ופרטים בנוגע למשכנתא שברצונכם לקבל. בשלב זה לא יחולו עליכם עלויות כלשהן.

ניתן להגיש את הבקשה באתר הבנק ללא צורך בהגעה לסניף >> להגשת הבקשה לחצו כאן

קבלת אישור עקרוני מהבנק
אישור עקרוני הוא מסמך שכולל את סכום המשכנתא ואת תנאי המשכנתא שהבנק מציע לכם. האישור ניתן על סמך הצהרותיכם והפרטים הפיננסיים שמסרתם לבנק במסגרת הבקשה לאישור עקרוני.
האישור העקרוני תקף לזמן מוגבל (24 ימים נכון להיום), ומותנה באימות הנתונים וההצהרות שמסרתם ומסירת מסמכים ובטחונות נדרשים ע"י הבנק.  


הגשת מסמכים לצורך אימות הפרטים שמסרתם 

בשלב זה תתבקשו להציג לבנק מסמכים המאמתים את הפרטים וההצהרות שמסרתם במסגרת טופס הבקשה שהגשתם לקבלת אישור עקרוני. בין היתר, תתבקשו להציג: 
 • הוכחת הון עצמי להשלמת העסקה
 • תעודת זהות + ספחים
 • לשכיר – 3 תלושי שכר אחרונים
 • לעצמאי – שומת מס אחרונה / אישור רו"ח
 • תדפיסי עו"ש של 3 החודשים האחרונים
 • תדפיס יתרת הלוואות קיימות
 • חוזה רכישה של הנכס הרלוונטי
 • נסח טאבו מלא ועדכני או אישור זכויות עדכני, בהתאם למצב רישום הזכויות בנכס
 • תעודת זכאות / בדיקת זכאות לסיוע מהמדינה
 • במידת הצורך, יפנה אתכם הבנק לשמאי המאושר ע"י הבנק.

קחו בחשבון שייתכן שתידרשו להגיש מסמכים נוספים, לפי נסיבות העסקה.


חתימה על מסמכי המשכנתא

לאחר שהבנק יאמת את הפרטים וההצהרות שמסרתם, ניתן יהיה להתקדם לפתיחת התיק ולחתימה שלכם ושל הערבים (אם ישנם) על מסמכי המשכנתא. 
בשלב זה, תתבקשו לבטח את עצמכם בביטוח חיים ולבטח את הנכס בביטוח מבנה בהם הבנק יהיה המוטב לקבל תגמולי הביטוח, רישום שעבודים לטובת הבנק ואולי גם מסמכים נוספים, בהתאם לנסיבות העסקה ולמצב רישום הזכויות בנכס.


עם השלמת התהליך, תקבלו את כספי המשכנתא. 


חשוב לדעת

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. האמור אינו מהווה הצעה למתן אשראי. מתן ההלוואה ותנאיה כפוף לאישור הבנק, לתנאיו ולכל דין.
האמור לעיל הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד ואינו מהווה ייעוץ המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כללים ובהתאם לחוק ולכללים הידועים במועד כתיבת מאמר זה.