הלוואת ״משלים משכנתא״

מעוניינים לשפץ או לרהט את הדירה החדשה? 

במקביל לקבלת המשכנתא מהבנק לרכישת הדירה, תוכלו לקבל גם אישור מראש להלוואה לכל מטרה (למעט למטרת עסק).


תנאי ההלוואה לדיור "משלים משכנתא":

 
  • עד 120,000 ₪, כאשר בכל מקרה שיעור המימון של הלוואה זו ביחד עם סכום ההלוואה לרכישה לא יעלה על 50% משווי הדירה.
  • ריבית משתנה לא צמודה  של פריים פלוס 3.3%*.
  • תקופת ההלוואה 30-4 שנים לפי בחירת הלווה.

ההלוואה מאושרת מראש במעמד אישור המשכנתא לרכישת הדירה. תוכלו לקבל אותה עד שנה מיום האישור לפתיחת תיק ההלוואה, בכפוף לתשלום מלוא תמורת רכישת הדירה למוכר. 

ניתן לקבל פרטים מלאים מיועצי המשכנתאות של הבנק.

 

חשוב לדעת

 
  • הריבית השנתית ליום 28.10.19 הינה % 5.05 (מתואמת 5.169%). יש לבדוק אצל יועץ המשכנתאות בסניף את התנאים העדכניים של ההלוואה.
  • האמור לעיל אינו מהווה הצעה למתן אשראי. קבלת הלוואה לדיור בכפוף לאישור הבנק ולתנאיו ולכל דין.
  • אי פירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים ובהליכי הוצאה לפועל.