אימות פרויקט בנייה

בנק הפועלים מעניק ליווי פיננסי למספר רב של פרויקטים בתחום הנדל"ן. התשלומים עבור הדירות שנמכרות בפרויקטים המלווים בשיטת הליווי הפיננסי*, מתבצעים באמצעות שוברים המופקים עבור כל יחידה בפרויקט.

כאן תוכלו לבדוק ולאמת את שם הפרויקט ואת מספר חשבון הפרויקט הרשומים בשוברי התשלום שברשותכם.


לאימות מספר חשבון הפרויקט ושמו, אנא לחצו כאן

חשוב לדעת

  • יש להקליד את פרטי הפרויקט כפי שהם מודפסים על גבי שוברי התשלום שקיבלתם מהקבלן.
  • טעות בהקלדה תמנע אימות תקין של הנתונים.
* על פי הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 326