נכתב ע"י מיטל הירשברג בב', 05/23/2022 - 09:23
תאריך הודעה
תוכן ההודעה
בנק הפועלים מפרסם את דוחותיו הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2022