פועלים איתכם לאורך כל התואר
פועלים איתכם לאורך כל התואר
אייקון
חשבון בנק ללא עמלות עו"ס בסיסיות
אייקון
הלוואות למימון שכר הלימוד לתואר ראשון ולתארים מתקדמים
אייקון
כרטיס אשראי ללא דמי כרטיס

לא פשוט להיות סטודנט. הרצאות, עבודות וכמובן מבחנים .
כדי שתוכלו להתפנות למה שבאמת חשוב, סידרנו לכם הטבות ותנאים שווים במיוחד,
שיאפשרו לכם ללמוד לתואר בראש שקט.


הטבות שוות בניהול החשבון

 • 100% הנחה מעמלות עו״ש בסיסיות –עמלת פעולה ע"י פקיד ועמלת פעולה בערוץ ישיר (כולל עמלת המינימום). 
 • כרטיס אשראי קמפוסכרט לסטודנטים: 100% הנחה מעמלת דמי כרטיס למשך 3 שנים 
 • 50% הנחה מעמלת הזמנת פנקסי צ׳קים רגילים.
 • הטבות ברכישת מטבע חוץ, בהמרת מטבע חוץ, ובקנייה ומכירה של ניירות ערך ישראלים.
 • שירות און טיים עו"ש שקל מט"ח - שירות עדכוני :SMS 50% הנחה מעמלת קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח – שירות און טיים. למצטרפים חדשים לשירות זה – 100% הנחה מהעמלה ל 3 חודשים ראשונים בלבד, ולאחר מכן 50% הנחה מהעמלה. 
 

פתרונות מימון לחברי מועדון פועלים סטודנט

 • הלוואות למימון שכר הלימוד לתואר ראשון ולתארים מתקדמים.
 • הלוואות למגוון מטרות בתנאי החזר נוחים.
 • מסגרת עו"ש סטודנט בהסכם בתנאים מועדפים, לדוגמא:  במסגרת עו"ש סטודנט בהסכם ניתנת הנחה בשיעור של  100%  בעמלת הקצאת אשראי ליחיד.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי בכרטיס האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מתן האשראי כפוף לאישור הבנק ולתנאיו.  שם המלווה (מעמיד האשראי): בנק הפועלים בע"מ


כלים לניהול החשבון מכל מקום ובכל זמן

 • עם אפליקציית בנק הפועלים תוכלו להפקיד צ׳קים בצילום, למשוך מזומן מהבנקט בלי כרטיס, להזמין פנקסי צ׳קים הביתה ועוד.
 • בעמדות לשירות עצמי תוכלו להפקיד צ׳קים, להפיק סיסמאות ולהפקיד מזומן גם כשהסניף סגור.
 • רוצים לדבר עם בנקאי? הבנקאים שלנו בפועלים בטלפון 2407 * ישמחו לתת לכם שירות. לקבלת השירות יש צורך בקוד סודי הניתן בבנקט, באינטרנט או בסניף.

חשוב לדעת

מידע כללי:
 • המועדון מיועד לגילאי 35-18 בכפוף להצגת אישור לימודים במוסד להשכלה גבוהה או במוסד על תיכוני המוכר על ידי משרד החינוך או במוסד להשכלה גבוהה בחו"ל. במערכת לימודים מלאה ובמסלול לימודים שאורך שנה אחת ומעלה. בכפוף לתנאים המפורטים להלן ובתעריפון הבנק, ולשיקול דעת הבנק . 
 • בהצטרפות למועדון  בסניף יש להציג אישור לימודים . להצטרפות למועדון בערוצי השרות הישירים ניתן להצטרף על בסיס הצהרה בלבד.  
 • תקופת החברות במועדון היא 3 שנים, וניתן להאריכה בכפוף לתנאי המועדון עד לתקופת חברות מקסימלית שלא תעלה על 9 שנים. 
 • למצטרפים באמצעות ה OPEN ולמבצעים פעולות באפליקציית בנק הפועלים, בכפוף לתנאי הבנק והשרות הזמינים לצפייה באפליקציה. השירות ניתן במכשירים תומכים. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות ו/או להפסיקם ו/או את אופן ביצוע הפעולות הבנקאיות באפליקציה בכל עת. 
 • המידע והתנאים המופיעים לעיל נכונים לסוף 2019 והבנק רשאי להפסיקם או לשנותם בכל עת. 
 • פרטים מלאים ומחייבים על פתיחת חשבון סטודנט זמינים בסניפים, בפועלים בטלפון, בתעריפון הבנק ובמסמכים שייחתמו על ידכם במעמד ההצטרפות למועדון.

הטבות בניהול החשבון:
 • 100% הנחה מעמלות בסיסיות בעובר ושב – עמלת פעולה ע"י פקיד או ועמלת פעולה בערוץ ישיר, כמפורט בתעריפון הבנק. 
 • ההנחה על עמלת דמי כרטיס הנכללות בהסדר "מועדון פועלים סטודנט" תינתן רק על כרטיס חדש הנכלל במועדון והונפק לאחר שחשבון העו"ש צורף להסדר "מועדון פועלים סטודנט".** מתן ההטבה תינתן למשתמשים בכרטיס אשראי של הבנק ו/או למחזיקי כרטיס אשראי של הבנק הנכלל במועדון
 • הנפקת הכרטיס מותנית באישור החברה המנפיקה ו/או הבנק ונתונה לשיקול דעתם. 
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי בכרטיס האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מתן האשראי כפוף לאישור הבנק ולתנאיו. שם המלווה (מעמיד האשראי): בנק הפועלים בע"מ
 • עמלת משיכת מזומנים מחשבון מט"ח 50% בהפרשי שער בכפוף לעמלת המינימום בתעריפון הבנק,  100% הנחה מעמלת חליפין בקניה/מכירה לפי השער הידוע מיידי וצהריים 
 • עמלה בשיעור של 0.4% בקנית/מכירת מניות הנסחרים בבורסה של תל -אביב  וכן עמלה בשיעור של 0.3% בקנית/מכירת אגרות חוב הנסחרים בבורסה של תל-אביב. בכפוף לעמלת המינימום בתעריפון הבנק. 

אשראי:
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי בכרטיס האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מתן האשראי כפוף לאישור הבנק ולתנאיו. שם המלווה (מעמיד האשראי): בנק הפועלים בע"מ
 • הלוואות למימון שכר לימוד: לצורך הגשת בקשת הלוואה יש להציג לבנק שובר תשלום מהמוסד האקדמי. ניתן להגיש בקשת הלוואה באתר הבנק, אפליקציית ניהול חשבון, פועלים בטלפון ובסניף.
 • מסגרת עו"ש סטודנט בהסכם:
  • תנאי מסגרת עו"ש סטודנט בהסכם לא יעודכנו אוטומטית לאחר ההצטרפות למועדון פועלים סטודנט. על בעל החשבון, המצטרף למועדון פועלים סטודנט, להגיש בקשה להעמדת מסגרת עו"ש סטודנט בהסכם. 
  • ניתן להגיש בקשה להעמדת מסגרת עו"ש מסוג סטודנט בהסכם באתר הבנק, אפליקציית ניהול חשבון, ובסניף.