מימוש זכויות פנסיוניות

מימוש זכויות פנסיוניות

כיצד ניתן לממש את זכויותיי הפנסיוניות בקרן הפנסיה ובקופות הגמל?

מימוש זכויות במוצר פנסיוני מחייב פנייה לגוף המנהל את המוצר הפנסיוני והגשת תביעה בכתב לקבלת הזכויות.
יש להגיש את התביעה על גבי טפסים של הגוף המנהל ולצרף את המסמכים הנדרשים על פי החוק או הנחיות הגוף המנהל.

כדי לסייע לכם במימוש הזכויות הפנסיוניות שלכם, ריכזנו כאן קישורים למרכז מימוש זכויות של כל אחד מהגופים המנהלים.