קבלת תמונת מצב מרוכזת של חשבונכם

תעודת זהות בנקאית

מהי תעודת זהות בנקאית?
תעודת הזהות הבנקאית נשלחת לכלל הלקוחות אחת לשנה
תעודת הזהות הבנקאית זמינה כדו"ח מפורט וגם כדו"ח מקוצר
אפשרות צפייה בשני סוגי הדוחות ללקוחות "פועלים באינטרנט"

תעודת זהות בנקאית – הסיכום השנתי שלכם

תעודת זהות בנקאית היא דוח שנתי המרכז ומציג את הפעילות הבנקאית שנעשתה בחשבונכם במהלך השנה החולפת, נכון ליום 31.12.

היא זמינה הן כדוח מקוצר והן כדוח מפורט, העוסק בהרחבה בפעילותכם הבנקאית.


תעודת הזהות הבנקאית כוללת נתונים לגבי:

  • כל הנכסים בחשבון, כולל יתרות עו"ש, פיקדונות וחסכונות.
  • ההתחייבויות בחשבון, כגון הלוואות ומסגרות אשראי.
  • סך העמלות ששילמתם במהלך השנה החולפת.
  • הוראות קבע ומיופי כוח בחשבון.


מתי ואיך מקבלים את תעודת הזהות הבנקאית?

אנו שולחים לכלל לקוחותינו את תעודת הזהות הבנקאית אחת לשנה, ביום 28.2.
באתר, ניתן לצפות גם בדוח המקוצר וגם בדוח המפורט. הדוח נמצא בתיבת הדואר באתר או בלשונית 'עובר ושב' >> בתפריט 'ריכוז יתרות' (ניתן לצפות בדו"חות עד 3 שנים ממועד פרסומם).
לקוחות שאינם פעילים באתר יקבלו את הדוח המקוצר ישירות לתיבת הדואר בביתם, ויוכלו להזמין דוח מפורט באמצעות הסניף או המענה הקולי הממוחשב.