UP on time

UP on time


הכירו את UP on time המאפשר לכם לקבל עדכונים ב- SMS בזמן אמת על המתרחש בחשבון:

  • להתעדכן ב- SMS כשהמשכורת נכנסת או כשנפרע שיק בחשבון
  • לקבל הודעה כשפנקס השיקים שהזמנתם הגיע לסניף או לפני שתם תוקף הסיסמא שלכם לאתר
  • לדעת מה מצב המניות בתיק ההשקעות שלכם ולקבל החלטות בכל רגע

עלות השירות:

  • 9 ₪ בחודש
  • חבילת on time בסיסי ללא עלות
  • השירות יינתן ללא עלות ל-3 חודשים מתאריך בו הצטרף לראשונה אחד מבעלי החשבון לשירות

כיצד מצטרפים?

באתר, בטלפון ובסניפים