חוסכים ונהנים מגמישות מקסימלית
חוסכים ונהנים מגמישות מקסימלית

פיקדון ריבית יומי

פיקדון ריבית יומי

פר״י

פר״י

חוסכים ונהנים גמישות מקסימלית

משך הפיקדון 3 חודשים
משך הפיקדון 3 חודשים
ניתן להוסיף ולמשוך מהפיקדון בכל יום
ניתן להוסיף ולמשוך מהפיקדון בכל יום
ריבית משתנה הנגזרת
ריבית משתנה הנגזרת מריבית הפריים

טוב שיש פר"י

כסף שנשאר בעו״ש בסופו של דבר מתבזבז, ולכן כדאי להפקיד אותו בחיסכון. עם זאת, נוח ומרגיע לדעת שיש לנו כסף זמין במקרה של הוצאה בלתי צפויה.
בדיוק בשביל זה יש פר״י.


פר״י הוא פיקדון ריבית יומי, המאפשר לשים כספים בצד למטרת חיסכון, ובמקביל ליהנות מגמישות מרבית בכל הנוגע למשיכת הכספים. תוכלו להוסיף לפיקדון כספים ולמשוך ממנו בכל יום, לפי הצורך.


תנאי הפיקדון:

  • משך הפיקדון: 3 חודשים
  • ניתן להוסיף כספים לפיקדון ולמשוך ממנו בכל יום
  • ריבית משתנה הנגזרת מריבית הפריים