מגוון פיקדונות ותוכניות חיסכון עבורכם
מגוון פיקדונות ותוכניות חיסכון עבורכם

פיקדונות וחסכונות

מוצר החודש


יש לנו מגוון פיקדונות ותוכניות חיסכון בשבילכם, עם הטבות בריבית למפקידים בדיגיטל

שם המוצר
תקופה
מידע נוסף
פיקדון ספרינט דיגיטלי
12 חודשים

פיקדון שקלי בריבית קבועה לתקופה כוללת של 12 חודשים
 • מועדי משיכה בתחנות יציאה קבועות מידי חודש מיום תחילת הפיקדון
 • במשיכה בתחנות היציאה הקבועות ולא בתום תקופת הפיקדון, החוסך יקבל 25% מסכום הריבית שנצברה עד למועד המשיכה, על הסכום שנמשך
 • בפיקדון זה ניתן לבצע משיכה חלקית או מלאה
 • מינימום: 1,000 ₪

למידע נוסף >
תקופה
12 חודשים
מידע נוסף
חסכון מנצח ל- 2 שנים
24 חודשים

תוכנית חסכון שקלית (לא צמודה) עם מענק קבוע ומובטח הנקבע ומשולם בתום תקופת החיסכון
 • תקופה: 24 חודשים
 • המענק מהווה את סך הריבית הצבורה במונחי ריבית דריבית שנתית בגין מלוא תקופת החיסכון
 • מועדי משיכה/תחנות: אין
 • מינימום: 1,000 ₪
 • משיכה לא בתחנה :
  • עד 12 חודשים : אין אפשרות למשיכת כספים
  • במשיכה מתום 12 חודשים ולפני תום 24 חודשים: 55% משיעור המענק מחושב
  • באופן יחסי לתקופת החיסכון בפועל

למידע נוסף >
תקופה
24 חודשים
מידע נוסף
חסכון מנצח ל- 3 שנים
36 חודשים

תוכנית חסכון שקלית (לא צמודה) עם מענק קבוע ומובטח הנקבע ומשולם בתום תקופת החיסכון
 • תקופה: 36 חודשים
 • המענק מהווה את סך הריבית הצבורה במונחי ריבית דריבית שנתית בגין מלוא תקופת החיסכון
 • מועדי משיכה/תחנות: אין
 • מינימום: 1,000 ₪
 • משיכה לא בתחנה :
  • עד 12 חודשים : אין אפשרות למשיכת כספים
  • במשיכה מתום 12 חודשים ולפני תום 36 חודשים: 45% משיעור המענק מחושב באופן יחסי לתקופת החיסכון בפועל

למידע נוסף >
תקופה
36 חודשים
מידע נוסף
חסכון מנצח ל- 5 שנים
60 חודשים

תוכנית חסכון שקלית (לא צמודה) עם מענק קבוע ומובטח הנקבע ומשולם בתום תקופת החיסכון
 • תקופה: 60 חודשים
 • המענק מהווה את סך הריבית הצבורה במונחי ריבית דריבית שנתית בגין מלוא תקופת החיסכון
 • מועדי משיכה/תחנות: אין
 • מינימום: 1,000 ₪
 • משיכה לא בתחנה :
  • עד 24 חודשים : אין אפשרות למשיכת כספים
  • במשיכה מתום 24 חודשים ולפני תום 36 חודשים 60%: משיעור המענק מחושב באופן יחסי לתקופת החיסכון בפועל
  • במשיכה מתום 36 חודשים ולפני תום תקופה : 70% משיעור המענק מחושב באופן יחסי לתקופת החיסכון בפועל.

למידע נוסף >
תקופה
60 חודשים
מידע נוסף
אין לכם חשבון בבנק הפועלים ורוצים לפתוח פיקדון? באפשרותכם להצטרף עכשיו לבנק.


חשוב לדעת


שיעורי ריבית בפיקדונות שקליים
 • מיסוי - בהתאם לתנאי המוצרים, ינכה הבנק מס במקור וכל תשלום חובה אחר. בכל מקרה, המס יהיה כפי שעל הבנק לנכות על פי דין החל באותה עת
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות
 • תנאי המוצרים יהיו כפי שייקבע בין הצדדים
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת המוצרים וכן רשאי בכל עת, לפי  שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים  
 • הכל כמפורט בפרטי העסקה ובכפוף להסכם ההצטרפות