שיעורי ריבית בפיקדונות במט"ח

שיעורי ריבית בפיקדונות במט"ח


בנק הפועלים מעמיד מגוון רב של פיקדונות במט"ח המבוססים על התחייבות הבנק לשלם למפקיד ריבית, על פי תנאי הפיקדון.

הריבית הניתנת מושפעת ממספר משתנים כגון סכום ההשקעה, תקופת ההשקעה ותנאי הפיקדון האחרים. לפניכם טבלת ריביות של הפיקדונות במט"ח בבנק הפועלים.

שיעורי ריבית בפיקדונות במט"ח
שיעורי ריבית בפיקדונות במט"ח
בחר בפקדון לקבלת אחוזי הריבית לכל סכום ותקופה.
בחר בפקדון לקבלת אחוזי הריבית לכל סכום ותקופה.

פקדון לזמן קצוב בחודשים

פקדון לזמן קצוב בימים

  

חשוב לדעת:

•    מדובר בנתונים אינדיקטיביים בלבד .
•    הריבית בפיקדון תיקבע בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם הפיקדון.
•    הנתונים עשויים להתעדכן מידי יום