פועלים בקהילה ואחריות תאגידית

המרכז לבנקאות חברתית

תפיסתו החברתית של בנק הפועלים נובעת בראש ובראשונה מהפסיפס האנושי הייחודי של כ- 8,300 הנשים והגברים המועסקים בו.

עובדי הבנק מייצגים בגאווה את הגיוון בחברה הישראלית: יהודים, מוסלמים ונוצרים, דתיים וחילוניים, מהדרום ומהצפון, מהעיר ומהכפר, צעירים ומבוגרים.

מתוך מקום זה, ובאמצעות ההון האנושי שלנו, אנחנו מחויבים לקידום ערכים חברתיים וסביבתיים במסגרת פעילותנו העסקית ומחוצה לה. המטרות החברתיות המרכזיות שהצבנו לעצמנו ממוקדות בתחומי החינוך הפיננסי ,קידום נגישות והעצמת אנשים עם מוגבלות, קידום תעסוקה ומוביליות חברתית בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, הצמחת עסקים קטנים, קיימות סביבתית ועוד.

סרטון למען הקהילה