פועלים בקהילה ואחריות תאגידית

פועלים בקהילה ואחריות תאגידית

המרכז לבנקאות חברתית

המרכז לבנקאות חברתית


המרכז לבנקאות חברתית מוביל את תחום האחריות התאגידית ומקדם יוזמות ושותפויות להובלת אימפקט חברתי ועסקי בחברה בישראל.

תמיכת הבנק ממוקדת במקסום אימפקט בתחומים הבאים: קידום תעסוקה ושוויון הזדמנויות, העצמה דיגיטלית של אוכלוסיות מודרות בדגש על מבוגרים, העצמת אנשים עם מוגבלות וחינוך פיננסי.