פועלים בקהילה ואחריות תאגידית

המרכז לבנקאות חברתית


בנק הפועלים, לצד פעילותו העסקית, מחויב כבר שנים לתרומה פעילה ומשמעותית לחברה בישראל ופועל לחיזוק הפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל לצד להעצמת אוכלוסיות מוחלשות.

לשם כך הוקם המרכז לבנקאות חברתית המוביל את תחום האחריות התאגידית ומקדם יוזמות ושותפויות להובלת אימפקט חברתי ועסקי באמצעות קרן "פועלים בקהילה". 

תמיכת הבנק ממוקדת ביצירת אימפקט בתחומים הבאים: קידום תעסוקה ושוויון הזדמנויות, העצמה דיגיטלית של אוכלוסיות מודרות בדגש על מבוגרים, העצמת אנשים עם מוגבלות וחינוך פיננסי. 
עובדי הבנק ומנהליו מעורבים באופן פעיל בפרויקטים החברתיים, ובכך מעצימים את מעגלי ההשפעה באופן אישי ואנושי לאורכה של המדינה כולה.

סרטון למען הקהילה