שירות ניוד חשבון
מעבר בנק בקליק
בקלות וללא עלות

שירות ניוד חשבון
מעבר בנק בקליק
בקלות וללא עלות


 
אייקון
המעבר הינו תהליך אוטומטי וללא עלות
אייקון
הניוד מאפשר תחרות הוגנת בין הבנקים לטובת הלקוח
אייקון
אתם קובעים את יום המעבר
במידה ותהליך הניוד יושלם בתוך 30 ימי עסקים מהיום בו הוגשה הבקשה

שירות הניוד מאפשר לכם מעבר בנק בקליק- להעביר את הפעילות הפיננסית בחשבון בין בנקים, גם באופן מקוון, וללא תשלום בגין השירות.

כל שעליכם לעשות הוא להגיש בקשת ניוד באתר הבנק, בלי לצאת מהבית ובלי לפנות לבנק הישן, ואנחנו כבר נדאג ליצור קשר עם הבנק שלכם ולהעביר את הפעילות הפיננסית לחשבונכם החדש, וניתן גם להעביר פעילות ממספר חשבונות בבנקים שונים.

 


תהליך מעבר בנק בקליק בששה צעדים

 

#1 שלב ראשון – הגשת בקשה ואישורה

תהליך הניוד מתחיל בהגשת בקשת ניוד מתוך חשבונכם המתנהל אצלנו.
הניוד יכול להתבצע לחשבון קיים או לאחר פתיחת חשבון.
לפתיחת חשבון חדש ב 7 דקות לחצו כאן

ניתן להגיש את הבקשה באתר בנק הפועלים לאחר כניסה מזוהה לחשבון בלחיצה על קישור זה או בסניף.
לאחר הכניסה לחשבון > בחרו בעובר ושב > מידע ושירותים נוספים > עוברים לבנק הפועלים

מרגע ההגשה – ניתן להתעדכן בכל עת בסטאטוס הבקשה בקישור זה
אנחנו נוודא שהבקשה שלך תקינה, ונאשר לך כי תהליך הניוד יצא לדרך.
 

#2 שלב שני – ימים 2-1

במסגרת תהליך הניוד, אנחנו ניצור קשר עם הבנק הישן שלך. 
מרגע שתהליך הניוד יצא לדרך, לא ניתן יהיה לבצע עסקאות בכרטיס החיוב הבנקאי הישן שלך ולא ניתן יהיה למשוך באמצעותו מזומן במכשירי בנק אוטומטיים
לכן, אנחנו ממליצים לך להיערך לכך שבתקופת הניוד, לא ניתן יהיה להמשיך לפעול באופן מלא באמצעות חשבונך הישן, ולוודא שיש ברשותך אמצעי תשלום נוספים שהונפקו בחשבונך אצלנו (לדוגמה, כרטיס אשראי).
כמו כן, לאחר הגשת בקשת הניוד, אנו ממליצים לך להימנע מלעשות כל שימוש בפנקסי השיקים שהנפיק לך הבנק הישן.
 

#3 שלב שלישי – ימים 5-3

על מנת להשלים את תהליך הניוד יהיה עליך לשתף פעולה עם הבנק הישן, למשל, לצורך הסדרת הטיפול במוצרים שאינם ניתנים לניוד, כגון: 
(1)    הלוואות (לרבות הלוואות "משכנתא") ועסקאות נושאות ריבית בכרטיסי אשראי
(2)    פיקדונות או חסכונות
(3)    ניירות ערך שלא ניתנים להעברה (לדוגמה ניירות ערך שנמחקו מהמסחר)
(4)    שיקים דחויים המשמשים כבטוחה בבנק הישן
(5)    מטבע חוץ – למשל, במקרים בהם הבנק לא מנהל חשבון במטבע החוץ המסוים שבבעלותך
 

#4 שלב רביעי – היום ה-6

יום לפני השלמת תהליך הניוד, אנו נודיע לך שבתום אותו יום עסקים פעילותך בבנק הישן תוקפא וכי תהליך הניוד יושלם בתום יום העסקים הבא.
החל ממועד הקפאת החשבון, לא ניתן יהיה לבצע פעולות בחשבונך הישן . 
 

#5 שלב  אחרון – היום ה-7

הפעילות בחשבונך הישן תנויד לחשבונך החדש.
אנו נודיע לך על הצלחת תהליך הניוד.
 

#6 תהליך הניוד הושלם – תחילת תהליך הניתוב

כחלק משירות הניוד, במהלך תקופה של שנתיים (לפחות) לאחר השלמת הניוד, הפעילות הפיננסית בשקלים בחשבונך הישן "תנותב" (כלומר תועבר) לחשבונך אצלנו בבנק. בתקופה זו, זיכויים וחיובים בשקלים  שיגיעו לחשבונך יועברו לחשבונך אצלנו. שיקים  שיוצגו בחשבון הישן יועברו גם הם.
על מנת שניתן יהיה לעקוב אחר הפעילות המנותבת, הבנק יציג לך, אחת לחצי שנה, פירוט של עיקר הפעילות שנותבה מחשבונך הישן.
בסוף תהליך הניוד, מומלץ לדאוג ולעדכן את כל הצדדים השלישיים שמזכים את חשבונך באופן שוטף (לדוגמה, המעביד). 
ישנה פעילות שלא תועבר לחשבונך החדש בתקופת הניתוב. לדוגמה, לא תנותב פעילות שוטפת במטבע-חוץ, וזיכויים שישלחו במטבע חוץ לחשבונך הישן יוחזרו לשולח. 

שאלות ותשובות נפוצות

ניתן לנייד את הפעילות הפיננסית ממרבית חשבונות הבנק. תשומת הלב, כי חשבונות בבעלות משותפת  ניתנים לניוד רק בהסכמת כל השותפים בחשבון.
עם זאת, קיימים סוגים מסוימים של חשבונות בנק (לדוגמה חשבון תאגיד) שמהם לא ניתן לנייד פעילות פיננסית ובמקרה כזה עליך לפנות לבנק בו מתנהל חשבונך לצורך העברת הפעילות ממנו.  
 
במסגרת תהליך הניוד תנויד, בין היתר הפעילות הפיננסית שלהלן:
 • יתרות בחשבון העובר-ושב (בשקלים ובמטבע חוץ) 
 • הרשאות לחיוב חשבון העובר-ושב
 • חיובים בכרטיסי חיוב בנקאיים
 • הוראות קבע
 • ניירות ערך ישראלים וזרים לרבות קרנות נאמנות (הניתנים להעברה)
 • שיקים שהופקדו למשמרת עם תאריך פירעון עתידי
 • שיקים שנתת בפנקס שיקים מהחשבון הישן ואשר יוצגו לאחר תום הניוד – יוצגו ישירות לחשבון החדש
 • פיקדונות וחיסכונות
 • הלוואות ואשראי (לרבות הלוואות לדיור, עסקאות נושאות ריבית בכרטיסי אשראי  וערבויות בנקאיות לטובת צד שלישי)
 • ניירות ערך שאינם ניתנים להעברה
 • מוצרים פיננסיים המשועבדים לטובת הבנק להבטחת אשראי
לא ניתן לנייד חלק מהפעילות הפיננסית המתנהלת בחשבון. 

לדוגמה, לא ניתן לנייד את יתרות העובר-ושב השקליות מבלי לנייד גם את יתרות העובר ושב במטבע חוץ. 

שירות הניוד נועד לאפשר העברת פעילות פיננסית מחשבון לחשבון באופן מקוון, קל ופשוט, והוא מיועד להעברה של כל הפעילות הפיננסית בחשבון, הניתנת לניוד במסגרת השירות. אם ברצונך להעביר לבנק פעילות מסוימת בלבד שניתנת לניוד – ניתן לבצע זאת בפנייה אל הבנק הישן שלך (לא במסגרת שירות זה).
 
ניתן לנייד את הפעילות הפיננסית לרבות יתרות חובה, בתנאי שסך יתרת החובה שלך בבנק הישן (לרבות יתרת חובה צפויה) אינה עולה על המסגרת הפנויה בבנק החדש. לדוגמה – אם יש לך יתרת חובה של מינוס 5000 ₪ בבנק הישן, ובמסגרת האשראי שניתנה לך בבנק החדש קיימת יתרה פנויה של 5000 ₪ לפחות, ניתן יהיה לנייד את הפעילות הפיננסית בחשבון. 
ככלל, תהליך הניוד יושלם בתום 7 ימי עסקים מיום הגשת בקשת ניוד תקינה.
כן. באפשרותך לבחור מועד מאוחר מ-7 ימי עסקים להשלמת תהליך הניוד – עד 30 ימי עסקים מיום הגשת בקשה תקינה. 
כן. באפשרותך לבטל את בקשת הניוד באופן קל ופשוט, בכל עת, עד יום אחד לפני המועד שנקבע להשלמת תהליך הניוד.

ניתן להגיש את הוראת הביטול באמצעות כל אחד מאלה: 
 • באתר האינטרנט של הבנק בלחיצה על הקישור
 • בפועלים בטלפון במספר 2407*
 • בסניף
 • בנוסף ניתן לבקש לבטל את בקשת הניוד גם בבנק הישן שלך.
שירות הניוד מבטיח כי במשך שנתיים לפחות לאחר השלמת הניוד – חיובים וזיכויים בשקלים המיועדים לחשבונך הישן ינותבו לחשבונך  אצלנו בבנק באופן אוטומטי, ללא עלות וללא כל צורך בפעולה שלך.