כמה כסף עומד לרשותכם?
כסף ממכירת הדירה הנוכחית:
כסף מזומן:
סיוע מקרובי משפחה:
כספי קרנות:
קופות גמל:
תוכניות חיסכון:
סה"כ הון עצמי   
הלוואות מקרובי משפחה:
הלוואת ממקום העבודה:
משכנתא:
סיוע לזכאים:
הלוואות בנקאיות רגילות:
סה"כ הלוואות