בנק הפועלים בחר בבנק ההשקעות Citi לליווי הבנק בתהליך למכירת ישראכרט לצד בחינת החלופות הנוספות

בנק הפועלים, בראשות המנכ"ל אריק פינטו, החליט לשכור את שירותי בנק ההשקעות Citi לליווי הבנק בבחינת חלופה של מכירת ישראכרט למשקיע, לצד בחינת חלופות שוק ההון. הבנק בחן כמה בנקים גלובליים להשקעות, מהמובילים בתחום, שהתחרו על הפרויקט. לבנק שנבחר ניסיון בינלאומי רב בתחום, צוות מקומי חזק בישראל אשר עובד בצמוד עם צוות מומחים גלובלי, שלו ניסיון רחב בתחום כרטיסי האשראי, ובתחומי הנפקות, מיזוגים ורכישות. פועלים שוקי הון מלווה את הבנק ומייעץ לו בתהליך קבוצת ישראכרט היא הגדולה ביותר בישראל עם כ- 5 מיליון כרטיסי אשראי ומחזור סליקה שנתי של מעל 130 מיליארד שקל. החברה מנהלת תיק אשראי צרכני בהיקף  של כ- 2.3 מיליארד שקל. הכנסות החברה בשנת 2016 הסתכמו ביותר מ- 2 מיליארד שקל עם רווח נקי של כ 300 מיליון שקל. במחצית הראשונה של 2017 המשיכה קבוצת ישראכרט לצמוח בהיקפי הפעילות והפגינה ביצועים טובים שהתבטאו בגידול של כ- 7 אחוז בהכנסות וכ- 27 אחוז ברווח הנקי לעומת המחצית הראשונה של שנת 2016.

 

לפני כמה חודשים הודיע בנק הפועלים, כי החל בהכנה לתשקיף לקראת הפרדה של ישראכרט מהבנק. דירקטוריון הבנק הנחה את ההנהלה לבחון את הצעדים המתחייבים מהחקיקה להפרדת פעילות ישראכרט מהבנק, באמצעות אחת משלוש החלופות או שילוב שלהן: הצעת מכר של מניות קבוצת ישראכרט לציבור; מכירה למשקיע או לקבוצת משקיעים; חלוקת מניות קבוצת ישראכרט, כולן או חלקן, לבעלי המניות של בנק הפועלים כדיבידנד בעין. במקביל להכנת התשקיף, התקיימו פגישות עם בנקי השקעות מובילים בעולם, כדי לבחון גם את חלופת המכירה. יצוין, כי על הבנקים מוטלת חובה להפריד את חברות כרטיסי האשראי בתוך שלוש שנים ממועד החקיקה, ואולם במסלול של הנפקה לציבור ניתן להאריך את תהליך ההיפרדות לארבע שנים בנסיבות מסוימות.

 

את התהליך מובילה יחידה מיוחדת לטיפול ביישום חוק שטרום, לרבות מכירת ישראכרט, בראשה עומד עופר קורן, אשר עמד בראש המרכז לניהול אסטרטגי בחמש השנים האחרונות. קורן עובד בכפוף לחבר ההנהלה ארז יוסף, COO, מנהל חטיבת אסטרטגיה, משאבים ותפעול.

 

WPS2, render time:5555 mSec