סניפים סגורים בראש השנה האזרחית

ערב ראש השנה האזרחית יחול ביום שני, 31.12.18.

ראש השנה האזרחית יחול ביום שלישי, 1.1.19.

 

סניף 

ערב ראש השנה האזרחית
יום ב' 31.12.18
(יום מפוצל) 

ראש השנה האזרחית
יום ג' 1.1.19

 כפר יאסיף (202) 

פתוח

סגור

מג'אר (581)

פתוח

סגור

עוספיה (484)

פתוח

סגור

 ריינה (470)

סגור אחר
הצהריים

סגור

נצרת (726) 

סגור אחר
הצהריים

סגור

 כפר כנא (478)

סגור אחר
הצהריים

סגור

 נצרת עסקים (211)

סגור אחר
הצהריים

סגור

 שפרעם (731)

סגור אחר
הצהריים

סגור

יפיע (449) 

סגור אחר
הצהריים

סגור

 

 

WPS1, render time:1679 mSec