מועד כניסתו לתפקיד של מנכ"ל בנק הפועלים הבא, דב קוטלר

בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים, מר דב קוטלר צפוי להיכנס לתפקידו כמנכ״ל בנק הפועלים ביום 1.10.2019, דהיינו תחילת הרבעון הרביעי לשנת 2019.
WPS1, render time:1604 mSec