הזמנת שיקים אישיים בדואר

הבנק עדכן את טופס הזמנת שיקים אישיים בדואר, בהתאם למצורף. הבנק יחיל את התנאים העדכניים, שיש בהם כדי להקל עם הלקוח, על כלל לקוחותיו, לרבות מי שביקש את השירות תוך הסכמה לתנאים הקודמים.

 

להלן נוסח הטופס:

 

הבנק לא יפרע במזומן שיקים המשוכים מחשבוני שבהם נמחק או נחזה להימחק השרטוט "קרוס" המופיע על השיק.
פנקסי השיקים שהזמנתי יישלחו לכתובת החשבון בדואר רגיל. אם פנקסי השיקים לא יגיעו אליי בתוך 14 יום מיום ההזמנה, עליי לדווח לסניף או לפועלים בטלפון 2407* שהפנקסים לא הגיעו לידיי, ולבקש לבטל את השיקים.

משלוח פנקסי שיקים בדואר כרוך בסיכון שהפנקסים לא יגיעו ליעדם ועלול להיעשות בשיקים שימוש לרעה. עקב כך עלולים להינקט כנגדי על ידי צדדים שלישיים הליכים משפטיים ואחרים בגין שיקים אלה, לרבות הליכי הוצאה לפועל. בנוסף, אם בחשבון לא תהיה יתרה מספקת, עלולים השיקים להימנות  כמסורבים לפי חוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א- 1981.

אם בקשתי לקבל הודעה באמצעות מסרון (sms), הודעה תשלח למספר הטלפון שמסרתי לצורך כך עם משלוח פנקסי השיקים או החזרתם על ידי הדואר לבנק. ההודעה עלולה להיות חשופה לספק שירות הסלולאר.

WPS2, render time:510 mSec