עצים סולאריים

עצים סולארייםבמסגרת הרחבת מעגלי ההשפעה הסביבתיים - חברתיים אל הציבור הרחב בישראל, מנהל הבנק יוזמה משותפת עם מוסדות אקדמיים שונים לקידום פעילות שיוצרות ערך משותף, סביבתי וחברתי. יוזמה זו מבוססת על העקרונות של דיאלוג עם מחזיקי עניין, במסגרתו מנהל הבנק קשר מתמשך בתחומי האחריות התאגידית והקיימות עם מוסדות אקדמיים שונים.

 

ה"עצים הסולאריים" הם עמדות סולאריות ייחודיות במרחב הציבורי של קמפוסים של מוסדות אקדמיים שונים, המאפשרות לטעון בו זמנית כ- 12 מכשירי טלפון סלולאריים וטאבלטים מסוגים שונים, שנטענים מאנרגיה המופקת באמצעות פאנלים סולאריים. המיזם נוצר על-ידי סטודנטים במסגרת לימודיהם במרכז היזמות NOVUS של בית הספר למנהל עסקים של המכללה למינהל. כחלק משיתוף הפעולה השוטף עם המרכז לאחריות תאגידית של המכללה לקידום סדר יום סביבתי-חברתי, חבר האגף לאחריות חברתית בבנק לפרויקט, לפיתוח משותף.

 

בשנת 2014 החל הבנק בהצבה של העמדות כוללות גם ספסל המאפשר לשבת ומוצבות במקומות מפגש מרכזיים של סטודנטים במהלך יום הלימודים. עמדות אלה עונות על צורך מוכר של הטענת הסוללות המתכלות של המכשירים הניידים ומספקות שירות זה לסטודנטים ובה בעת מקדמות מסר סביבתי (הפאנל הסולארי), טכנולוגי ומקום מפגש לסטודנטים. במהלך שנת 2016 הוצבו עמדות סולאריות במוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ וכן במרחב ציבורי בעיר חולון. נכון למועד הכנת הדוח, הוקמו 19 עמדות בסך הכל.

WPS1, render time:745 mSec