אילו מערכות סולאריות קיימות בשוק?

אילו מערכות סולאריות קיימות בשוק?בהתאם לחלוקה שביצעה חברת החשמל, קיימים שני סוגים של מערכות סולאריות:
מערכות מסחריות ומערכות ביתיות. מערכות אלו נבדלות זו מזו בגודלן, בשטח הנדל"ן הנדרש להתקנתן, בהיקפי יכולת ייצור שנתית מקסימלית שהן מאפשרות וכפועל יוצא ברמת התקבולים השנתית הצפויה מחברת החשמל בגינן.

 

להלן טבלה המפרטת את גדלי המערכות השונות, עלות המערכות, הוצאות ותקבולים:


הנתונים בטבלה מתבססים על הצעות מחיר כלליות ופרסומים של החברות הפועלות בתחום. בכל החישובים לעיל, לא נלקחה בחשבון עלות מרכיב הקרקע. בדרך-כלל מרכיב זה אינו רלוונטי מאחר שבעל המערכת הינו בעל הגג או הקרקע. במקרים בהם בעל המערכת אינו בעל הגג או הקרקע (רלוונטי בעיקר למערכות מסחריות), יש לקחת בחשבון את עלות שכירות הגג או הקרקע. בנוגע לפרוייקטים מורכבים כגון שדות סולאריים, ומתקנים המחוברים למתח גבוה, חישוב הנתונים ייעשה בנפרד, בהתאם לפרמטרים הייחודיים של הפרוייקט.

 

 

 

מערכות ביתיות

 

גודל המערכת  

שטח גג או קרקע נדרש

(בגודל מקסימלי) 

 עלות המערכת כולל התקנה (בגודל מקסימלי) 1

 הוצאות שוטפות באחוזים מעלות המערכת 2

תקבולים צפויים בשנה הראשונה

(בגודל מקסימלי) 3 

מערכת ביתית קטנה 

4 קילו וואט

50-60 מ"ר

כ-67 אלף ש"ח

ביטוח - 0.5%-0.3%

כ-14 אלף ש"ח

מערכת ביתית גדולה 

עד 15 קילו וואט

180-200 מ"ר

כ- 150 - 170 אלף ש"ח

ביטוח - 0.5%-0.3%

כ-35 אלף ש"ח

 

 

מערכות מסחריות

  גודל המערכת 

שטח גג או קרקע נדרש

(בגודל מקסימלי)

 עלות המערכת לא כולל התקנה

(בגודל מקסימלי) 1

הוצאות שוטפות באחוזים מעלות המערכת 2 

תקבולים צפויים בשנה הראשונה

(בגודל מקסימלי)

מערכת מסחרית 4 עד 50 קילו וואט כ-600 מ"ר כ- 430 - 510 אלף ש"ח

ביטוח - 0.5%-0.3%

כ-74,000 ש"ח

 

1- המחירים כוללים הערכה ממוצעת של השוק וקיים שוני בין המערכות והספקים השונים.
2- הערכה של הוצאות תחזוקה: 0.5%-1.4% מעלות המערכת.
3- התקבולים מחושבים לפי תעריף מעודכן ל- 25.3.12 של 1.22 קוט"ש על בסיס מכסה שפורסמה ע"י רשות החשמל נכון לפברואר 2012.
4- התקבולים מחושבים לפי תעריף מעודכן ל- 25.3.12 של 0.90 קוט"ש על בסיס מכסה שפורסמה ע"י רשות החשמל נכון לפברואר 2012.
6- בד"כ יוקמו על גגות מבנים.
WPS2, render time:9531 mSec