מיסוי

מידע בנושא מס בחשבונך

ריכוז תשלומי מס

רבים מאיתנו בוחרים להשקיע בפיקדונות, בחסכונות ובנייירות ערך. על פי חוק, חובה עליך לשלם מס עבור רווחים וריביות בגין השקעות בתחומי הפעילות הללו. פועלים באינטרנט מאפשר לך לקבל מידע הקשור לריכוז תשלומי המס בחשבונך ולעקוב אחר תשלומי המס מתחילת השנה.

 

באפשרותך לצפות במידע בנושאי מס בחשבונך בתחומי פיקדונות ותוכניות חיסכון, ניירות ערך ועסקאות עתידיות לא סחירות. הגישה מתפריט 'פיקדונות וחסכונות':

 

  • ריכוז גביית מס בחשבון - כל תשלומי המס שבוצעו בחשבונך לפי תחומי פעילות ותאריכים. בנוסף, תוכל לקבל פירוט על פעולת מס מסוימת. אישור זה הינו למידע בלבד ואינו מהווה אישור לצורכי מס.

  • פטורים ממס בחשבון ופטורים אישיים ממס - מידע על פרטי ההקלות וסוגי הפטור בחשבון, בפעילויות הבנקאיות אשר בוצעו על ידך וחייבות במס.

  • יתרות מס וקיזוזים בניירות ערך - קיזוזי מס של רווחים בניכוי ההפסדים, מתחילת השנה, בניירות ערך ישראלים, ניירות ערך זרים וסל קיזוז. אישור זה הינו למידע בלבד ואינו מהווה אישור לצורכי מס.


הזמנת אישור מס שנתי

באפשרותך להזמין בפועלים באינטרנט דיווח סוף שנה על ניכויי מס במקור בחשבונך במהלך שנת המס. 

הדיווח מהווה אישור לצורכי תיאום מס עם מס הכנסה, וכולל את סכום המס שנוכה בחשבונך בתחומי הפעילות הבאים: פיקדונות; תוכניות חיסכון; ניירות ערך; עסקאות עתידיות.

 

יתרונות ההזמנה באינטרנט:

  • יעילות ונוחות - אין צורך להגיע לסניף או לשלוח פקס - האישור יגיע בדואר עד הבית.

  • חיסכון - הזמנת האישור לצורכי תיאום מס - ללא תשלום.

 

האישור יישלח לכתובת משלוח הדואר המצוינת בחשבון.

 

הזמנת האישור מתייחסת לחשבון ממנו בוצעה ההזמנה. ניתן לבצע הזמנות נוספות לחשבונות אחרים המצורפים לשירות, ללא תשלום.מיסוי
טיפ!

רוצה לדעת הכל, בזמן ולפני כולם?

בפועלים באינטרנט מרוכזים עבורך נתוני המעו"ף וניירות ערך, וכן אירועים עתידיים לניירות הערך שברשותך.
WPS2, render time:1570 mSec