הטבות ויתרונות

פועלים באינטרנט - משתלם ביותר!

מנויי פועלים באינטרנט מרוויחים יותר ונהנים מהטבות בנקאיות, הנחות ויתרונות במגוון תחומי פעילות:
הטבות בנקאיות ברכישת ניירות ערך וקרנות נאמנות

 

ההטבות והתעריפים המצוינים בעמוד זה מתייחסים ללקוחות העונים להגדרה "לקוח יחיד/עסק קטן'

 

תאור הפעולה

הנחות בעמלות/הטבות בריביות

הערות

קנייה ומכירה של ניירות ערך בבורסה בת"א

עמלה בשיעור של 0.4% לפעולה במניות ובאגרות חוב

לרבות קרן נאמנות מחקה
בכפוף לעמלת המינימום והמקסימום

קנייה ומכירה של מלווה קצר מועד

עמלה בשיעור 0.10% לפעולה

בכפוף לעמלת המינימום והמקסימום

 

קניה, מכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף

 

 

3.8% לפעולה  

 

בכפוף לעמלת המינימום והמקסימום

קנייה ומכירה של מניות בבורסות בארה"ב

עמלה בשיעור 0.3%, אך לא פחות מעמלת מינימום

25$ לעסקה

בנוסף לעמלה זו תיגבה עמלת הברוקר בחו"ל והוצאות נוספות.

למידע נוסף בנושא הטבות בעמלת ניע"ז בבורסות ארה"ב.

 

קנייה ומכירה של מניות בבורסות אירופה

 

עמלה בשיעור של 0.5%, אך לא פחות מעמלת מינימום של 25 $ לעסקה.

 

 בנוסף לעמלה זו תיגבה עמלת הברוקר בחו"ל, והוצאות נוספות. לחץ כאן למידע נוסף בנושא הטבות בעמלת המינימום.

 

קניית ומכירת אופציות על ניע"ז (בארה"ב בלבד)

 

 

2 דולר אופציה, מינימום 10 $ לעסקה

 

 

בנוסף לעמלה זו תיגבה עמלת הברוקר בחו"ל.

 

 

הוראות שהועברו ולא בוצעו

 

פטור מעמלת אי ביצוע

 

על הוראות קנייה ומכירה שהועברו באמצעות פועלים באינטרנט.

 

 שינוי / ביטול הוראה

 

 

פטור מעמלת שינוי הוראה וביטולה

 

 

על הוראות קנייה ומכירה שהועברו באמצעות פועלים באינטרנט. 

 

 

 

 

WPS1, render time:298 mSec