פניות הציבור

לקוח הבנק המצורף לפועלים באינטרנט

באפשרותך לפנות, לעקוב ולקבל תשובה על פנייתך מתוך חשבונך >> שירות ותמיכה >> פניות הציבור

לא מצורף לפועלים באינטרנט או לא לקוח הבנקמענה לפניות ינתן תוך 45 ימים.
תוכל לפנות אלינו גם באחת מהדרכים הבאות:

בטלפון: 03-5673697
בימים א' - ה'
בין השעות 08:00 – 15:00

בפקס: 03-7136146

בדואר: שדרות רוטשילד 50, תל אביב יפו, מיקוד 6688314
WPS2, render time:705 mSec