חזון הבנק

חזון הבנק

חזון הבנק

להיות מוסד פיננסי גלובלי, מוביל, שמרכזו בישראל, ממוקד בלקוחותיו, הפועל ליצירת חירותם הפיננסית.

אנו פועלים להשאת ערך למחזיקי העניין, בהלימה לעקרונות הקיימות - כלכליים, חברתיים וסביבתיים.

אנו מחויבים לטיפוח ההון האנושי ולעידוד מצוינות וחדשנות.

אנו פועלים על פי ערכי היסוד של אנושיות, יושרה, פתיחות ואחריות.

-

WPS2, render time:738 mSec