קשרי משקיעים

מחלקת קשרי משקיעים מרכזת את פעילות ההסברה של הבנק מול בעלי המניות, אנליסטים בשוק ההון ומול משקיעים פוטנציאליים. המחלקה מספקת מידע עדכני ומיידעת את האנליסטים והמשקיעים בדבר תוצאותיה העסקיות ותוכניות אסטרטגיות של הבנק. המחלקה כפופה לחבר הנהלה CFO ומהווה ערוץ קשר בין הנהלת הבנק לשוק ההון.

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

קרן מזור
טלפון: 03-5673440
מייל: karen.mazor@poalim.co.il

WPS1, render time:890 mSec