קשרי משקיעים

מחלקת קשרי משקיעים מרכזת את פעילות ההסברה של הבנק מול בעלי המניות, אנליסטים בשוק ההון ומול משקיעים מוסדיים פוטנציאליים בארץ ובחו"ל. המחלקה מספקת מידע עדכני בדבר תוצאות העסקיות של הבנק. המחלקה מהווה ערוץ קשר בין הנהלת הבנק לשוק ההון.
 


למידע נוסף ניתן לפנות ל:
קרן מזור

מייל Investor.Relations@poalim.co.il 

בכל נושא אחר ניתן ליצור קשר עם פניות הציבור.

WPS2, render time:365 mSec