בעלי המניות

בעלי המניות

אחוזי אחזקה 

ציבור

84.21%

אריסון אחזקות

15.79%

 

בעלי מניות

WPS1, render time:2771 mSec