דירוג הבנק

הבנק מדורג על-ידי חברות דירוג בישראל ובחו"ל כלהלן:


 

  סוכנות דירוג  מט"ח טווח ארוך  מט"ח טווח קצר  אופק הדירוג 
בנק הפועלים: מט"ח        
  Moody’s A2 P-1 יציב
  S&P A A-1 יציב
  FitchRatings A F1+ יציב
 בנק הפועלים: מטבע מקומי        
  S&P מעלות AAA - יציב
  מידרוג Aaa P-1 יציב

 

 

WPS2, render time:535 mSec