דירוג הבנק

הבנק מדורג על-ידי חברות דירוג בישראל ובחו"ל כלהלן:
בישראל מדורג הבנק על-ידי חברת "מעלות - החברה הישראלית לדירוג ניירות-ערך בע"מ" בדירוג (AAA).

 

הדירוג של הבנק ומדינת ישראל על-ידי חברות הדירוג הבינלאומיות:

  סוכנות דירוג  מט"ח טווח ארוך  מט"ח טווח קצר  אופק הדירוג 
 ישראל –סוברני:        
  Moody’s A1 P-1 חיובי
  S&P AA- A-1+ יציב
  FitchRatings A+ F1+ יציב
 בנק הפועלים:        
  Moody’s A2 P-1 יציב
  S&P A- A-2 חיובי
  FitchRatings A F1 יציב

 

 

WPS1, render time:1670 mSec