תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה

 

להלן מידע אודות בעלי מניות שהם מחזיקים מהותיים בבנק (מעל 2.5% מסוג מסויים של אמצעי שליטה),
המתפרסם כאן מטעמי נוחות.

 

פירוט בעלי המניות

WPS2, render time:540 mSec