עופר לוי
משנה למנהל כללי, חשבונאי ראשי
עופר לוי
  • מכהן כחבר הנהלה מיום 1 במאי 2006.
  • משנה למנהל כללי, חשבונאי ראשי.
  • בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה – אוניברסיטת תל-אביב.
    רואה חשבון מוסמך.
  • חבר בדירקטוריון החברות: אמ"י נאמנים בע"מ, יפת רישומים בע"מ.
    כיהן כדירקטור בדירקטוריון חברת פועלים אקספרס בע"מ.
WPS1, render time:86 mSec