צחי כהן
משנה למנהל כללי, ממונה על החטיבה העסקית
צחי כהן
  • מכהן כחבר הנהלה מיום 1 ביולי 2012.
  • משנה למנהל כללי, ממונה על החטיבה העסקית.
  • בעל תואר ראשון בהנדסה אוירונאוטית – הטכניון, חיפה.
    בעל תואר שני במנהל עסקים – אוניברסיטת תל-אביב.
  • מיולי 2012 ועד פברואר 2018  - משנה למנהל כללי, הממונה על החטיבה לניהול סיכונים.
  • מנהל המטה העסקי בחטיבה העסקית של בנק הפועלים משנת 2004 ועד יוני 2012.
WPS1, render time:117 mSec