ידין ענתבי
משנה למנהל כללי, ממונה על חטיבת שווקים פיננסים ובנקאות בינלאומית
ידין ענתבי
  • מכהן כחבר הנהלה מיום 23 ביולי 2013.
  • משנה למנהל כללי, ממונה על חטיבת שווקים פיננסים ובנקאות בינלאומית.
  • בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ותואר שני במינהל עסקים (מימון) מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
    רואה חשבון מוסמך.
  • מיולי 2013 ועד מאי 2018 משנה למנכ"ל, ממונה על החטיבה הפיננסית (CFO).
    מפברואר 2011 ועד יולי 2012 מנכ"ל דש בית השקעות.
    מספטמבר 2005 ועד דצמבר 2009 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.
WPS1, render time:85 mSec