אתי בן-זאב
משנה למנהל כללי, ממונה על חטיבת טכנולוגיה ומחשוב
אתי בן-זאב
  • מכהנת כחברת הנהלה מיום 14 בפברואר 2016.
  • משנה למנהל כללי, ממונה על חטיבת טכנולוגיה ומחשוב.
  • בעלת תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב – אוניברסיטת תל-אביב.
    בעלת תואר שני במנהל עסקים – אוניברסיטת תל-אביב.
    מאוגוסט 2014 ועד ינואר 2016 מנהלת אגף הפיתוח.
    מאפריל 2010 ועד אוגוסט 2014 מנהלת אגף תשתיות.
  • יו"ר דירקטוריון חברת פועלית בע"מ.
WPS1, render time:121 mSec