עופר קורן
משנה למנהל כללי, ממונה על החטיבה הפיננסית- CFO
  • מכהן כחבר הנהלה מיום 29.05.18.
  • משנה למנהל כללי, ממונה על החטיבה הפיננסית- CFO
  • בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת חיפה.
    בעל תואר שני במנהל עסקים- אוניברסיטת תל- אביב.
  • משנת 2017 ועד היום - ממונה על היחידה ליישום החוק להגברת התחרות.
    משנת 2013 ועד שנת 2017- מנהל המרכז לניהול אסטרטגי.
  • מכהן כדירקטור בחברות הבת הבאות מקבוצת הבנק: דיור ב.פ. בע"מ, דיור ב.פ. השקעות (1992) בע"מ, דיור ב.פ. נכסים (1993) בע"מ ופועלים משכנתאות סוכנות לביטוח (2005) בע"מ.
WPS1, render time:84 mSec