יעל אלמוג
משנה למנהל כללי, היועצת המשפטית הראשית של הבנק
יעל אלמוג
 • מכהנת כחברת הנהלה מיום 1 ביוני 2017.
 • משנה למנהל כללי, היועצת המשפטית הראשית של הבנק.

 • בעלת תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב.
  בעלת תואר שני במשפטים אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק.
  בעלת רישיון עריכת דין.

 • מיוני 2017 ועד פברואר 2018 – משנה למנהל כללי, הממונה על חטיבת מחזיקי עניין.
  ממרץ 2012 עד מאי 2017 – מנהלת ארגון התקינה החשבונאית הבינלאומית IFRS בלונדון.
  משנת 2006 עד שנת 2012 – מנהלת המחלקה הבינלאומית ברשות ניירות ערך, ויועצת בכירה ליו"ר רשות ניירות ערך.
  מ-1996 - 2006 - פרקליטה  פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).
WPS2, render time:82 mSec