זאב חיו
מבקר פנימי ראשי, משנה למנהל כללי, ממונה על הביקורת הפנימית בארץ ובחו"ל
זאב חיו
 • מכהן כמבקר פנימי ראשי החל מיום 14 ביולי 2014.
 • מבקר פנימי ראשי, משנה למנהל כללי, ממונה על הביקורת הפנימית בארץ ובחו"ל.
 • בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה – אוניברסיטת תל-אביב.
  רואה חשבון.
  מינואר 2012 ועד יולי 2014 מנהל אגף שירותי תפעול בשווקים פיננסיים.
  מאוגוסט 2006 ועד ינואר 2012 מנהל אגף שירותי תפעול למנהלי נכסים פיננסיים.
 • מכהן כמבקר פנימי ראשי בחברת פעילים - חברה לניהול השקעות בע"מ.
 • כיהן כמנכ"ל ודירקטור בחברת פועלים החזקות פיננסיות (1993) בע"מ, אך כיום שוב אינו מכהן בה.
  כיהן כיו"ר דירקטור החברות: פועלים אגוז חברה פיננסית בע"מ, פועלים שקד חברה פיננסית בע"מ, תבואת פועלים בע"מ, שורש פועלים בע"מ ומישור פועלים בע"מ, אך כיום שוב אינו מכהן בהן.
  כיהן כדירקטור בחברות: החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ, הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, אך כיום שוב אינו מכהן בהן.
WPS2, render time:93 mSec